Kui tavaliselt vastutab IT-kvaliteedijuht organisatsioonisiseselt tarkvara või IT-teenuse kvaliteedi eest, siis Kristi Kaljurand vastutab eri ettevõtete arendatud mobiiliäppide kvaliteedi eest testimisteenust pakkuvas ettevõttes Testlio.


Eesti juurtega Testlios testitakse valdavalt mobiiliäppe, millest enamik on välja töötatud USAs. „Euroopast ja Eestist on meil vähe kliente. Siin arendatakse tarkvara kõigepealt valmis ja siis vaadatakse, kuidas välja tuli. Endiselt tuleb selgitada, miks testimine vajalik on,“ räägib Kristi. „Ameerikas on mobiiliäppide turul konkurents nii tihe, et neid ei pea enam veenma testimise vajalikkuses. Kui äpp esimesel installimisel kokku jookseb, siis võtab kasutaja lihtsalt järgmise.“ Seetõttu asub ka ettevõtte müügitiim USAs. Testijaid kaasatakse aga maailma eri riikidest.Testlios on IT-kvaliteedijuhi ülesanne koostöös kliendiga aru saada, mida täpselt testida ja kuidas. Sõltuvalt tarkvara spetsiifikast pannakse paika, milliseid operatsioonisüsteeme testimiseks kasutatakse ja milliste situatsioonide kaudu tarkvara testitakse. „Väga konkreetseks minemine näiteks telefonimudelite valikul ei anna palju juurde, sest kui äpil on funktsionaalsed vead ühes telefonis, siis on see nii ka teises.“ Seejärel kirjeldab kvaliteedijuht tegevusi, mida testijad hakkavad läbi mängima. „Tegevusi saab jaotada nii funktsionaalsus- kui ka rollipõhiselt. Näiteks üks vaatab kalendrit Gmaili, teine Yahoo kontoga, keegi võtab ette kontaktid. Üks siseneb erakliendi, teine ärikliendi vaatesse.“

Kvaliteedijuhi tööd tunneb Kristi läbi ja lõhki, kuigi on õppinud hoopis klienditeenindajaks. „IT-huvi tekkis küll juba Kolga keskkoolis, kus käisin. Meie kooli direktor oli suur IT-huviline ning inspireeris sellega ka paljusid õpilasi,“ meenutab Kristi. Nagu paljud noored ei teadnud ka Kristi keskkooli lõpus, kelleks ta saada tahab. Nii läks ta hoopis Majaka teeninduskooli hotelliteenindust õppima. „Töötasin alguses nii baaridaamina kui ka hotelli vastuvõtuletis. Hiljem sai lisaks õpitud IT tugiisikuks Tallinna transpordikoolis, kuid ennast IT-turul välja pakkuda siiski ei julgenud.“Klienditeenindaja kogemusest sai suur eelis

Ühel hetkel jäi Kristi CV aga silma tarkvaraarendusettevõttele Proekspert. „Kogemust polnud mul ju ollagi, aga tahe oli suur,“ põhjendab Kristi, kuidas ta lõpuks soovitud tööle palgati. Tema esimene ülesanne oli pakkuda ärianalüüsi tarkvara alast kliendituge Selverile. Klienditeenindaja kogemus andis selleks tööks väga hea eelduse. Ka praegu valib Kristi oma meeskonda hea meelega inimesi, kes on töötanud klienditeenindajana. „Minu töös on ka praegu oluline kuulamisoskus ning oluliste õigete küsimuste esitamine,“ tõdeb Kristi. Edasi õnnestus tal liikuda ettevõtte sees juba testijaks ja seejärel projektijuhiks, mis lõi hea platvormi liitumaks Testlio tiimiga.

Kristi sõnul on testimise puhul võimalike teenuste ampluaa meeletult lai. Testlio tegeleb eelkõige äppide funktsionaalsuse, mitte kasutajamugavuse testimisega. Lisaks pakutakse ka tegelike kasutajate äppidele antud tagasiside analüüsi. Veel saab aga teha turvatestimist ja tõlkekvaliteedi kontrollimist. „Kuna meil on testijad üle maailma, siis saame pakkuda asukohaspetsiifilist analüüsi – näiteks Araabia maades käib sirvimine hoopis teises suunas ja kuupäevavorming on eri riikides erinev. See kõik aga määrab lõpuks äpi kasutajamugavuse. Kuna nüüd tuleb järjest juurde ka igasuguseid Aafrika keeli, siis on seda teenust üha keerulisem pakkuda. Püüame aga alati mõelda kliendist üks samm ettepoole ja välja pakkuda võimalusi, mis võiksid tema konkurentsipositsiooni tugevdada.“

Kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet

„Kõige raskem on töötada ebaküpse kliendiga, kes on oma töös kaootiline, arendamine toimub ebaregulaarsetes tsüklites ja kes ei tea testimisest midagi,“ räägib Kristi. „Ideaalseim klient on seni olnud Acompli, mis pakub e-mailide ja kalendri haldustarkvara. Neil on väga kindlalt paika pandud arendus- ja testimistsükkel. Arendustööd käivad nädal aega ja nädalavahetus on ette nähtud meile testimiseks. Seega on esmaspäeva hommikul arendajatel laual ülevaade meie tööst ja klient ei kaota ühtegi tööpäeva. Meie aga saame oma töid täpselt planeerida teades, et nädalavahetuseks on meil järgmine sats testida.“Kui tavaliselt makstakse testijale selle järgi, mitu viga ta tarkvaralahendusest leiab, siis Testlio maksab testimisele kulunud aja põhjal. „Vigade põhjal tasustamine tekitab väga ebaterve konkurentsi testijate vahel, mille tulemuseks on väga pealiskaudne tulemus. Meie eesmärk on minna süvitsi ja pakkuda kvaliteeti, mitte niivõrd kvantiteeti.“

Kvaliteedijuhina tuleb tal ka hinnata testijate töö tulemust. „Kui veebis on viga võimalik taasluua ehk reprodutseerida, siis mobiiliäpis võivad vead tekkida näiteks mitme aplikatsiooni paralleelsest kasutamisest ja selline olukord ei lähe veana arvesse. Samuti ei saa päris veaks lugeda, kui näiteks mõni täht ei mahu ekraanile ära. Mobiiltelefone on nii palju eri mõõtudes ja kõigile vastavat tarkvara arendada on võimatu. Püüame anda kliendile alati sellist tagasisidet, et ta saaks aru, milliste tegevuste tulemusel üks või teine viga esines.“

Kristi sõnul ei pea kvaliteedijuhina töötamiseks olema tehniliselt pädev, pigem on olulised teadmised projektijuhtimisest, et osata juhtida nii ennast kui ka meeskonda. „Peab olema uudishimulik ning tahtmine maailma paremaks muuta. Samuti omama head empaatiavõimet, et klienti ja toote kasutajat ning nende ootusi mõista.“