Projektijuhi kõige olulisemad isikuomadused on tegutsemistahe ja suhtlemisoskus, leiab Marti Lung, kes on viimased neli aastat vastutanud Telia Eesti AS-is erineva keerukusega IT-projektide juhtimise eest.

Marti huvi tehnoloogia ja elektroonika vastu pärineb juba lapsepõlvest, mil tollele ajale iseloomulikult tuli telerile antenn ise ehitada ning keset päikeselist päeva pimedas garaažis nokitsemine tundus ääretult põnev. IT valdkonna juurde jõudis ta Tallinna Tehnikaülikoolis, kus omandas arvutisüsteemitehnika bakalaureuse- ja ka magistrikraadi. Juba teisel kursusel sai tööle mindud firmasse, mis tegeles kohvimasinate jaoks mõeldud tarkvara arendamisega. Edasi aga tulid suuremad katsumused ning ühel hetkel sai temast IT projektijuht Eesti suurimas pangas, kust ta omakorda Teliasse värvati.„Mulle meeldib inimestega töötada ja IT projektijuhi töös on see äärmiselt oluline,“ räägib Marti. „Tuleb tunnistada, et minu jaoks oli mingil määral ka üllatav, kui vähe on võimalik IT projektijuhi ametis süsteemile keskenduda, sest keskenduda tuleb inimestele.“

Edu tagab hea koostöövõime

Projektijuhi töö on eri ettevõtetes väga erinevalt korraldatud, kuid üldjoontes on projektijuhi roll leppida kokku eesmärgid, leida inimesed ja ressursid seatud eesmärkide täitmiseks, koostada plaane ning jälgida nende täitmist, juhendada inimesi ning eemaldada takistusi, kui neid peaks tekkima. IT projektijuht on meeskonna liitja, kes peab igapäevaselt taluma ka pingelisi olukordi, leidma kiireid lahendusi ning lahendama ettenägematuid olukordi.

„Oluline pole kaheksast viieni tööl istuda, oluline on tulemus. Kui on vaja, siis oled ka öösel kohal. Kui on vaja, saad ka kodus tööd teha, kus saab vajalikud asjad aetud meilide ja Skype’i teel. Mina isiklikult eelistan hästi palju kohal olla ja inimestega suhelda,“ räägib Marti. Enamasti ei tööta projektijuhi otsealluvuses inimesi, vaid projektimeeskond pannakse kokku eri osakondade töötajatest, alates arendajatest kuni testijateni.

Telias töötavad erinevaid IKT sektori rolle täitvad inimesed peamiselt teenuste, süsteemide ning võrkude arendamisel ja haldamisel. Eesti suurimas telekommunikatsiooniettevõttes tehakse iga kuu regulaarselt uuendusi enam kui 30 eri süsteemis, mille testimise ja tõrgeteta rakendumise eest Marti vastutabki. „Näiteks e-poe või finantstarkvara uuendused – projektijuht peab jälgima, et kui nö ühes otsas midagi muudetakse, siis teises otsas midagi samal ajal katki ei läheks,“ kirjeldab Marti projektijuhi tööprotsessi. „Kui kasutaja peab näiteks saama veebis liituda mobiilise elu paketiga, siis sellega tegeleb ligikaudu 25 inimest – arendajad, testijad, arenduse ja süsteemi administraatorid jne. Projektijuhi ülesanne on tagada, et nad kõik omavahel koostööd teeksid ning vajadusel aidata probleeme lahendada.“Seni kõige huvitavam projekt, mille eest Martil on tulnud vastutada, oli EMT ja Elioni ühinemine Teliaks. „Sellele eelnes kuudepikkune töö, kus tuli paika panna, kuidas muudame ettevõtte nime ja logo, kuidas muutuvad meie esinduspoed, milline hakkab välja nägema meie veebikeskkond kuni pisidetailideni välja. Ainuüksi IT poole peal tuli muudatusi teha pea viiekümnes süsteemis ja need muudatused vajasid kõik eelnevat arendust, testimist ja paigalduseks ettevalmistamist. Lõppkokkuvõttes tuli kõik muudatused ühe ööga ellu viia – alustasime natuke enne südaööd ning hommikul pisut enne kella kuut sain teavitada, et kõik toimib.“
Telias töötamine on andnud võimaluse koostööks ka rahvusvahelisel tasandil. „Mõned aastad tagasi töötasime välja lahenduse Samsungi telerite jaoks, kus saab Telia TV pilti vaadata ilma digiboksita. Pärast selle edukat rakendamist Eesti turul aitasime sama funktsiooni tööle panna ka grupi tasandil nõnda, et sarnast lahendust saavad täna kasutada Rootsi, Soome ja Taani kliendid.“Projektijuhiks sobivad head organisaatorid

Projektijuhiks sobivad eelkõige need, kes on suutelised võtma eestvedaja rolli. „Kui olen otsinud Teliasse projektijuhte, siis tööd saab see, kes räägib näiteks, kuidas ta bändi teeb võib saalihoki tiimi kokku on ajanud. See inimene peab olema initsiatiivikas,“ rõhutab Marti. Marti ise on näiteks suur rattaspordiharrastaja ning organiseerib vabal ajal maastikuratta võistlusi Sakus. „Osad inimesed võivad küll olla väga tugevad tehnilised projektijuhid, aga kuni suhtlemise pool on nõrk, siis suuremaid projekte talle anda ei saa.“ Edukas projektijuht suudab end kehtestada ning olla süsteemne. „Me ei saa lubada, et ühel projektijuhil on ainult üks projekt. Selleks, et tähelepanu jaguks kõikide projektide peale, on vaja kõrget distsipliinitunnetust nii enda kui teiste suhtes.“

Projektijuhi töö on paljudele ka hüppelauaks mõne valdkonna juhi ametikohale. „Põhimõtteliselt on suure ettevõtte sees võimalike edasi liikuda igale poole. Samas on ka elukutselisi projektijuhte, kes vastutavad väga suurte projektide elluviimise eest ning on selles ka väga head,“ lisab Marti. Telia Eestis on IT projektijuhil oluline roll: ta korraldab kõigi teiste projektides osalejate koostööd ja tagab parimad tulemused. IT projektijuht peab olema laia silmaringiga, selge visiooniga inimene, kes suudab teisi kaasa haarata ning tulemuse nimel tegutsema panna.