Raik Ilves on töötanud disainiagentuuris Velvet multimeediumi spetsialistina viimased kolm aastat ja leiab, et inimesi, kes mõistavad nii disainerite kui ka programmeerijate keelt, oleks hädasti juurde vaja.


Raiki igapäevatöö on anda n-ö elu nendele visuaalsetele lahendustele, mis tulevad disainerilt. Ta vastutab veebi välisvaate arenduse eest. „Minu peamiseks tööriistaks on kood, millega proovin vormi anda nii disainerite kui ka enda ideedele,“ selgitab Raik. Lihtsustatuna näeb protsess välja selline, et kujundaja disainib eelkõige kasutajamugavust silmas pidades veebilehest pildi ning Raiki ülesanne on aru saada, kas ja kuidas see on tehniliselt teostatav. „Kõikide interaktsioonide ja funktsionaalsuste loomiseks ei piisa ainult disaineri või programmeerija oskustest, need peaksid mõningal määral kattuma. Veebidisainer peaks teadma, milliste võimaluste piirides ta teoreetiliselt saab mängida ning programmeerija peaks oskama disainerit suunata ja mõistma tema konteksti. Kuna programmeerija on selles protsessis tihti viimane lüli, siis tema vastutada on nii selle disaini olemus kui ka eesmärk. Seda on keeruline teha, kui ei mõista disainerite mõttekäike,“ leiab Raik.Mitmeid disainiauhindu võitnud Velveti kliendid on näiteks startup’id, mille tarkvara kasutajakogemus tuleb ümber teha ehk disaini pool juurde luua. Raiki üks südamelähedasemaid projekte on aga olnud Kalamaja Avatud Kooli veebileht, mille loomisel lähtuti Velveti välja töötatud brändikontseptsioonist. „Suuremahuliste projektide puhul kaasame tarkvara väljatöötamisse partnerid. Meie eesmärk on võidelda eelkõige hea disaini nimel, et visuaalne pool ja kasutajakogemus oleksid kõige paremad,“ lisab Raik.

Hunt Kriimsilma seitse ametit

Raik on oma lühikese eluea jooksul pidanud juba mitut ametit. Kutsekoolis õppis ta trükitehnoloogiat, kuid töötas kokana, siis fotograafina ja seejärel lõi oma firma, mis tegeles väiksemate reklaamtrükistega ja kus tuli hakata ka disainiga tegelema. „Ja kui siis küsiti, et kas sa teed veebi ka, vastasin, et „Muidugi teen!“. Ja siis hakkasin guugeldama,“ naerab Raik kirjeldades senist karjääri, mis on paljuski koosnenud omal käel õppimisest. „See juhtus umbes seitse aastat tagasi. Ma umbes ikka teadsin, millest veebilehed koosnevad, aga reaalselt polnud teinud. See tundus päris lahe ja lõimegi koos sõbraga oma veebiettevõtte.“Kolm aastat tagasi jõudis ta Velvetisse, olles teinud valmis kümmekond veebilehte. „Hirm ja ebakindlus olid alguses päris suured. Aga ju siis nähti minus midagi,“ tõdeb Raik. Nüüdseks on ta loonud mitmeid koode, mille üle võib uhkust tunda. „Vahel tunnen muidugi puudust, et mul ei ole arvutiteaduse põhja all,“ möönab Raik. „Aga kui võtta arvesse selle valdkonna arengukiirust, siis on korraliku õppekava loomine päris suur väljakutse. Ma ei saa oma tööski mingit protsessi väga täpselt paika panna, sest järgmise projekti juurde asudes on see juba vananenud.“

Iga päev tuleb juurde õppida

Raiki hinnangul nõuab IT-valdkonnas töötamine suurt kirge selle töö vastu ja tahet pidevalt juurde õppida ja areneda. Samuti võimet kiiresti ümberorienteeruda. „Vahel mõtlen, et kaua ma jaksan niimoodi iga päev õppida ja uurida, et end n-ö vormis hoida. Aga samas on see tohutult huvitav. Ma ju osalen väga olulise meediumi loomise ja arengu juures.“
Praeguseks on Raik leppinud ka teadmisega, et poole aasta möödudes vaatab ta tehtud tööle tagasi alati mõningase kriitikaga. „Iseenesest näitab see ju vahepealset arengut, kui praeguses ajahetkes lahendaksin toonase küsimuse hoopis teisiti. Samas tean, et andsin siis endast parima. Ühtlasi olen võtnud omaks mõtteviisi, et ma ei saa selles ametis olla kunagi kõige targem. Tööstus liigub edasi tohutu kiirusega ja kliendile võib häbenemata öelda, et „Ma praegu ei tea, aga uurin kindlasti välja ning leiame parima lahenduse.“ Kui selle teadmisega leppida, siis omandad palju kiiremini uusi asju,“ arutleb Raik.Raiki hinnangul on selle töö juures kõige põnevam see, et tulemust näeb kohe. Velvetis on ka selline tava, et iga päeva lõpus kogunetakse koosolekuruumi, kus kõik näitavad päeva jooksul tehtut. „Alguses on see väga hirmutav, et pead iga päev oma poolikut tööd näitama ja kriitikat vastu võtma. Aga samas on tagasiside hästi kasulik, muidu unustad suure pildi hoopis ära.“ Teiste loodud veebilehti külastades on Raik ka ise muutunud aastatega leebemaks, sest suudab mõista nüansse veebi välisvaate taga. „Ja kui veebiagentuur suudab endale teha veebilehe, siis see on juba väga hea märk. Endale tahad ikka parimat teha ja nii jääbki kingsepp sageli kingadeta,“ muigab Raik.

Neil, kes soovivad tulevikus töötada multimeediumispetsialistidena, soovitab Raik huvi tunda kasutajakeskse lähenemise vastu ehk kuidas kasutajad suhtlevad tarkvaraga. “Sinna suunda on praegu arenemas kogu valdkond ning neid tõdesid teades on võimalik tööturul väga väärtuslikuks saada.”