Ligi viisteist aastat kujundajana töötanud Mai-Liis Raidaru soovitab huvi korral kujundaja ametit kindlasti proovida – alustada saab programmide tundmaõppimise järel ka lihtsamatest töödest.

Mai-Liis ongi kujundajaks õppinud omal käel. Koolis on ta õppinud hoopis raamatukogundust, ent seda tööd neli kuud proovides ei tundunud see atraktiivne ning kui ta abikaasa hakkas talle kujundamist omal käel õpetama, oligi uue elukutse jaoks vajalikud eeldused loodud. Raamatud ja raamatukogud Mai-Liisile tegelikult meeldivad, aga noore inimesena talle nendega töötamine tol hetkel ei sobinud. „Alguses ma ei osanud kujundamise juures isegi põhiasju, aga abikaasa aitas palju. Õnneks sain kiiresti kirjastusse Presshouse tööle. Umbes kaks aastat õpetas ta mind järjepidevalt, sest esialgu tegin ikka suuri lollusi,“ tunnistab ta ise.

Nüüd, omades neljateist-aastast töökogemust kirjastuses ning kujundades mitmeid ajakirju saab ta öelda, et kogemusi on juba piisavalt ja vähemalt ajakirjade kujundamises enam midagi suurt juurde õppida ei ole. Teine lugu on aga veebikujundusega: kuus aastat tagasi asus ta lisaks kirjastusele tööle ka Elisasse, teostades ka seal algselt trükki minevaid töid. Mai-Liis: „Nüüdseks olen seal teinud ka bännereid ja HTML-li, see tähendab kujundanud ka veebi, mis on trükiajakirjandusega võrreldes muidugi hoopis teine asi. Programmid ja lähtekohad on hoopis teised, veebi tehes pean ma pidevalt lisaks uurima ja õppima ja mõtisklema ja see on esialgu raske. Samas on see jälle põnev.“
 

Kujundaja Mai-Liis oma töökohal

Programmid ja oskused

Kõige tähtsamaks oskuseks küljendaja-kujundaja töös peab Mai-Liis oma tööks vajalike programmide oskust. Ta ütleb, et enamus kujundajaid kasutavad ilmselt Adobe-paketti – seal on Photoshop, Illustrator ja InDesigne, veebis on vajalikud HTMLi tegemiseks Dreamweaver ning bännerite jaoks kasutatakse Flash Professionali. „Need programmid on väga keerulised ja lõpuni selged ei ole need mul praegugi, põhiasjad on loomulikult täielikult käe sees. See on aga kindel, et hea kujundaja peab programmi, milles töötab, tundma väga põhjalikult ja võimalikult hästi.“

Nagu ka paljude teiste tööde puhul, mis toimuvad arvutiga, on ka kujundaja ameti juures vaja Mai-Liisi sõnul omada elementaarset arvutioskust, et suuta teha lihtsaimaid programmide installimisi ja lahendada teisi pisiprobleeme. „Töö käibki ju arvutiga, seega mida paremini tunneb inimene ennast arvuti taga, seda suurem on võimalus, et ta saab ka kujundaja tööga hästi hakkama.“

Veidi ootamatult soovitabki Mai-Liis kujundamise juures alustada programmide õppimisest, üldisem „silm“ kujunduslike-esteetiliste külgede kohta tekib töö käigus välja tõenäoliselt hiljem. „Kui ma alustasin, siis ei omanud ka ülevaadet, et kuidas midagi teha ja kuidas on kena ja normaalne. Programmide õppimise kõrvalt omandasin need aspektid juba töö käigus.“ Seega julgustab ta lihtsamate kujundustööde, nagu visiitkaartide või telekavade tegemist isegi inimestele, kes polegi varem värviõpetuse või proportsioonidega tegelenud. „Suuri plakateid või muid nõudlike asju ilmselt siiski kohe teha ei maksa, ent programmi tundes võib üht-teist kindlasti katsetada.“
 

Kujundaja peab oskama mitmesuguseid programme
 

Saab kodus töötada

Kuna Mai-Liis ei pea ennast heaks suhtlejaks ja pigem väldib seltskondi, toob ta ühe suure plussina oma töös välja asjaolu, et ta saab kujundajana töötada üksi, kodukontoris. Töö on korraldatud nii, et omavaheline suhtlemine teiste ajakirja tegijatega – toimetajate, fotograafide ja keeletoimetajatega toimub kõik interneti teel.„Kümme aastat tagasi läksin sama koormusega, mis mul tol hetkel oli, koju tööle ja probleeme ei ole olnud.“ Samamoodi on süsteem ka Elisas, kontoris istumine ei ole seal üldse elementaarne. „Kahjuks ei ole see trükimeedia puhul kuigi tavaline, et lastaks kodus töötada. Mu meelest on see lihtsalt juhtide poolne üleliigne hirm, et eraldi töötades ei tehta piisavalt tööd. Sama kui tulemused on olemas, ei tohiks ju selles kahelda.“

Oma tööd Elisas kiidab Mai-Liis hetkel eriti seetõttu, et praktiliselt iga päev peab ta lahendama seal uusi olukordi. „Veebitöös on väga palju pealtnäha lihtsate asjade õppmisi ja seeläbi ma tunnen kogu aeg, et arenen ja liigun edasi.“ Ajakirjades on tema töö rohkem piiritletud, toimetaja poolt antud maketi järgi on vaja ajakiri lihtsalt valmis teha. Samas meeldib talle ka töö kirjastuses ja loobuda ta sellest kindlasti ei kavatse.

Kujundaja töö raskuste küsimine võtab Mai-Liis esialgu nõutuks, sest töö talle meeldib ja ta on rahul. „Ma olen rahulik inimene ja isegi kui mul tuleb nõudmiste peale tehtud töö mitu korda ringi teha, jään rahulikuks. Riidu minna ei tohi, kuigi mõnikord võib tunduda, et noritaks isegi liiga.“ Siiski tunnistab ta, et enim vast häiribki tema töös see kui mingi kujundaslahendus, millega ta on vaeva näinud ja mida peab õnnestunuks, ei sobi kohe üldse ja sellest tuleb täiesti loobuda.

Siit tekib paratamatult küsimus, kas Mai-Liis tunneb kujundajana ennast pigem loomingulise inimesena või rohkem tehnilise töötajana, kes teostab etteantud lahendusi? „Ikka loominguga tegelen, kuigi tihti tuleb ka laveerida ja mõnikord ka tellija-toimetaja otseseid nõudmisi täita.“

 

Valminud kujundused ajakirjas
 

Päevas kuni paarkümmend erinevat tööd

Vaatamata pidevale arvuti taga istumisele Mai-Liis sellest tekkida võivaid terviseprobleeme ei kurda. Kindlasti aitab siin olukorda kõvasti parandada see, et ta ei istu arvuti ees kunagi liiga pikalt järjest ja seega saavad nii silmad kui kael ja muud kehaosad siiski pidevat vaheldust. „Töötan kodus, tihti on ka lapsed juures, teen seal midagi, siis kargan jälle püsti ja liigun veidi. Väga harva olen arvuti juures kauem kui kaks tundi järjest. Kindlasti see säästab mind väga palju.“

Samas nõuab selline töökorraldus suurt pidevat ümberkohanemist ja kiiret süvenemisvõimet, ka need on Mai-Liisi sõnul aastatega omandatud vilumused. Keskmise tööpäeva jooksul saab ta vähemalt paarkümmend meili ja saadab ise vähemalt samapalju välja. „Erinevaid töid teen päevas viieteistkümne ringis,“ märgib ta küsimuse peale. On selge, et aeglase süvenemisega inimene niivõrd suure hulgaga hakkama ei saaks.

Kokkuvõttes saab Mai–Liis rahuldusega öelda, et tal on oma kujundaja karjäär läinud hästi ja tööd on pidevalt ka olnud. „Palka makstakse meile äraelamiseks piisavalt, palgatase on selline hea keskmine. Teen kodus suhteliselt stressivaba tööd ja võin kindlasti rahul olla.“ Samas lisab ta, et kujundajal ei ole eriti võimalik tõusta karjääriredelil ka kõrgemale ja enimtasustatud positsioonile. „Näiteks reklaamiagentuuris võid saada küll loominguliseks juhiks, ent siis sa ei tee enam päris oma tööd. Kujundaja amet on siiski mingis mõttes piiritletud nii töö iseloomu kui ka saadava tasu osas.“

 Loe ka arvutigraafik-kujundajaa ametikirjeldust Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.

Rajaleidja.ee, 2013
Artikli ja fotode autor Lauri Leet

Rajaleidja ametite persoonilood valmivad Euroopa sotsiaalfondi, haridus- ja teadusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi toel.