Rajaleidja keskuse spetsialistid veetsid tegusa messipäeva neljandat korda toimuval Liivimaa töömessil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Messi teeb eriliseks kahe riigi, Eesti ja Läti koostöö, võimalused, osalejad ja pakkujad. Osalejale ja korraldajale tähendab see mõlema riigi tööandjaid, tööotsijaid ning kindlasti keeleline mitmekesisus (lisaks siis inglise ja vene keelele ka läti keelt).

Töömessil vahendasid tööpakkumisi 34 tööandjat ja infot 11 koostööpartnerit, kelle hulgas oli ka Valgamaa Rajaleidja keskuse meeskond. Korraldajad hindavad osalejate ligikaudseks arvuks tuhat (täpsem arv selgub hiljem).

Rajaleidjad Liivimaa Töömessil

Missugune oli messikülastaja profiil? Rajaleidja boksi jäid pikemalt peatuma

  • noored, kes otsivad tööd kuid vajavad veidi abi ja nõu töö leidmisel
  • lapsevanemad, kellel on soov oma noort aidata
  • spetsialistid, kes näevad keskusega koostöö vajadusi
  • töötud ja täiskasvanud – näpunäiteid oma edasiste tegevuste kavandamisel, et töö saaks leitud
  • uudishimulikud ning turuolukorraga tutvujad ehk inimene, kellel küll töö leidmise soovi pole, kuid hoiab ennast olukorra ja võimalustega kursis

Mess andis hea võimaluse kandideerida kohe mõnele meelepärasele (vabale) ametikohale, millepärast oli paljudele soovitatud ka oma CV kaasa võtta. Eelmisel aastal oli Rajaleidja boksis suurem huvi noortel ja malevasse kandideerijatel, siis sellel korral oodati pigem näpunäiteid ja mõtteid oma edasiste sammude tegemiseks – mida teha? missugust infot ja kust leida? Vestlused kujunesid pikkadeks, küsimusi esitati palju ja tunti suurt huvi keskuse tegemiste vastu.

Rajaleidjad valmistuvad messiks

Valgamaa Rajaleidja keskuse infospetsialist Leini Kirsimäe muljed:

Enamus külastajaid olid messil kindla töö saamise sooviga, mida oodati ja sooviti leida ka Rajaleidja keskuse boksist. Sellest tulenevalt ei jäänud nii mõnedki messikülastajad pikemalt Rajaleidja pakutavate teenustega tutvuma. Minu hinnangul tuli umbes poolte huvilistega vestelda vene keeles, kelle hulgas olid ka lätlasi. Õnneks olid messikülastajad positiivsed ning tulid infoga kaasa ja tegid meeleldi pakutavaid tegevusi.

Valgamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Jelena Kalames tähelepanekud, muljed:

Töömaailmale lähemale… Liivimaa töömessi hõngu oli tunda juba hommikul Valga Kultuurikeskusesse jõudes. Mõnus sagin – tööandjad sättisid ning tegid viimaseid ettevalmistusi, et tutvustada oma tööpakkumisi messi külastajatele. Rajaleidja boksiga oleme töömessil kolmandat aasta. Sellel korral, uue hingamisena, tundusid Läti vabariigist küsijad, töö otsijad. Päris palju küsimusi tuli just läti noorte vaatevinklist: õppimisvõimalused vene ning inglise keeles. Messil liikus ka noori, kes ei õpi ega ei tööta ehk nn NEET noored. Nende hulgas olid noored, kellel on katkenud keskhariduse õpingud kui ka noored vanemad. Meilt uuriti teenuste ning õppimisvõimaluste kohta. Loodetavasti igaüks leidis endale olulist infot või meelepäraseid tööpakkumisi.

Liivimaa töömess toimus Valga Kultuuri – ja Huvialakeskuses neljapäeval, 27. aprillil kell 11.00 - 14.00