Alla 17-aastasena oled sa koolikohustuslikus eas – see tähendab, et sa pead õppima ja omandama põhiharidust. Sul on selleks mitmeid võimalusi.
 

  • Mõjuval põhjusel võib lapsevanem taotleda, et kool koostaks sulle individuaalse õppekava. See loob tingimused sulle sobivaks õppimiseks ja arenemiseks. Nii on võimalus üks klass läbida kas kahe aastaga või poole aastaga. Individuaalne õppekava ei ole mõeldud ainult teistest mahajäänud õpilasele, vaid ka eriliselt andekale; õppe tempot võidakse sel juhul kas aeglustada või kiirendada.
  • Sul on võimalus oma kooliteed jätkata ka pooleli jäänud klassis. Seda saad teha uuesti kas oma endises või mõnes teises koolis.

  • Sul on võimalus jätlata õpinguid täiskasvanute gümnaasiumis päevases õppes. 
     
  • Lapsevanema soovil võidakse sind üle viia koduõppele. Sel juhul toimub õppimine vanema organiseerimisel ja vastutusel väljaspool kooli. Kaks korda aastas tuleb koolil lasta kontrollida õpitulemuste saavutatust.
     
  • Kui sul on tervislikel põhjustel raskusi koolis käimisega, võid arsti tõendiga pöörduda nõustamiskomisjoni poole. Komisjoni soovitusel võib kool määrata sind tervislikel põhjustel koduõppele. Kui sa oled pikemat aega haiglaravil, toimub õppetöö üldjuhul haiglas.


Kui sa ei ole ühegi kooli nimekirjas või lihtsalt ei käi tundides, oled sa koolikohustuse mittetäitja. Sel juhul võib alaealiste komisjon suunata sind kasvatusraskustega laste klassi, pikapäevarühma või kooliinternaati.

Kui tunned, et oled oma õpingumurega üksi jäänud, küsi nõu oma vanematelt, klassijuhatajalt või koolis töötavalt tugispetsialistilt (psühholoog, sotsiaalnõustaja või karjäärikoordinaator). Samuti on igas
maakonnas Rajaleidja karjäärikeskused, kus saad karjäärispetsialistilt nõu õpivalikute tegemiseks.
 

Rajaleidja 2013