Põhihariduse puudumine kitsendab oluliselt sobiva ja meeldiva töö leidmise võimalusi.  Sul on järgnevad võimalused:

 • Põhiharidust saavad koolikohustusliku ea (s.o 17 eluaastat) ületanud noored omandada õhtust- ja kaugõppe vormi pakkuvates üldhariduskoolides - nn täiskasvanute gümnaasiumites (excel).   
   
 • Kokkuleppel kooli juhtkonnaga võidakse noori õppima võtta ka tavakoolide päevasesse õppesse (tavaliselt individuaalse õppekava põhiselt). Seda ka juhul, kui pooleli on jäänud näiteks 5. või 6. klass.
   
 • Kui sind huvitavad rohkem praktiline töö ja erialased oskused, siis saad osaleda õppes, mida viib läbi kutseõppeasutus. Kutseõpe põhikoolis kestab vähemalt 15 õppenädalat ja eraldi õppekava alusel õppides saavad põhiharidust omandavad õppijad kutse-, eri- ja ametialased esmateadmised ja oskused.
   
 • Õppimisvõimalusi pakuvad sulle ka kutseõppeasutused, kus teatud erialal õpingute alustamisele ei seata haridustasemega seotud piiranguid. Põhihariduse nõudeta kutseõpe kestab kuni kaks ja pool aastat. Lõpetamiseks tuleb õppekava täita täies mahus ning sooritada kutse- või erialane lõpueksam. Viimase asemel võib kooli lõpetada ka kutseeksamiga. 

  Põhihariduse nõudeta kutsekoole ning erialasid vaata
  Kutseharidus.ee portaalist (vasakul menüüs kõige viimane riba)  
   
 • Töö leidmiseks võid pöörduda töötukassa maakondlikku osakonda. Sealt saad olulist infot näiteks vabadest töökohtadest, tööturul toimuvast, võimalustest omandada kursustel uusi oskusi. Sobiva töö otsimise ajal on sul võimalus saada töötu abiraha. Vaata ka Rajaleidja töömaailma osa.

Lisaks võid minna oma linna või Rajaleidja karjäärikeskuse  karjäärispetsialisti juurde, et arutada koos erinevaid õppimis- või töötamisvõimalusi.
 

Rajaleidja 2013