Põlvamaa Rajaleidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina Loomemaja ja Põlvamaa koolide koostöös leiab 2016/2017 õppeaastal aset Põlvamaa noorte ideekonkurss „Välgatus“, kus osalevad Põlvamaa koolide ja noortekeskuste noored alates 7. klassist. Konkursi raames arendatakse nii äri-, kodanikualgatuslikke kui heategevuslikke ideid.


Konkursi eesmärgiks on panna maakonna noori märkama kodukandi kitsaskohti ning pakkuma uute ideede abil neile lahendusi. Ühtlasi võimaldab konkursil osalemine noortel harjutada idee genereerimise ja meeskonnatöö toimimise protsesse, mis annab noortele hea kogemuse edasiseks eluks, tegevuseks tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina.


Septembri lõpuks registreeris konkursile 12 ideemeeskonda kokku 44 noorega. Eelmisel nädalal, 24. novembril peeti Põlva Koolis Ühisnädala raames ideede turgu, kus meeskonnad esitlesid ja „müüsid" esialgseid ideid oma tulevastele mentoritele, kelle seas on mitmekülgsete huvidega ettevõtjaid ja kodanikuaktiviste.


Päeva intensiivseim osa oligi oma idee kiire ja atraktiivne tutvustamine kõigile mentoritele eraldi, mis tähendab, et sisuliselt ühte ja sama sai rääkida koguni kaheteistkümnel korral. See aga ei tähendanud, et sama juttu muudkui korrutati. Meeskondade juhendajate sõnul oli muljetavaldav, kuidas iga kohtumise ja vestluse järel ideed arenesid ning noorte esitlemisoskused paranesid ja julgust tuli üha juurde. Väljakäidud mõtted jagunevad laias laastus kaheks: äriideed või ideed, mille eesmärk on õpilaste elu huvitavamaks muutmine.


Samal ajal kui mentorid noorte välja pakutud ideid analüüsisid ja omavahel kokku leppisid, millist meeskonda keegi personaalselt toetama asub, pidas päeva moderaator ja tuntud noorte koolitaja Marek Mekk noortele miniloengu „Mis teeb ideest hea idee" ning jagas näpunäiteid, kuidas jõuda parimate tulemusteni.
Järgnes õpiring, mille käigus noored tõid välja, mida nad mentoritelt tagasisideks kuulsid. Päeva lõpetuseks andsid mentorid omapoolse tagasiside kuuldud ideedele, jagati üldisi soovitusi ning toimusid personaalsed arutelud võistkondade ja mentorite vahel. Vahetati kontakte ja lepiti kokku järgnevad tegevused.


Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses toimetav ja samuti konkursil mentorina kaasa tegev Kuldar Leis sõnas ideede turu kokkuvõtteks, et ideid oli väga erinevaid, kuid kolm neist puiduga seotud, mis taaskord kinnitab, et puidusektor tõepoolest on Põlvamaal oluline. Leisi sõnul oli ka väga huvitav jälgida, kuidas noorte oskused juba selle lühikese aja jooksul oma toodete/ideede müümisel järjest paranesid.


Kindlasti ei olnud ideede turu õppimismoment ühepoolne, vaid palju uut said teada ka tegevettevõtjatest mentorid, kellele on tänapäeva koolielu ja õpikeskkond võõraks jäänud, kuid kellele tuleb samuti kasuks tänaste noorte mõttemaailmaga ja lennukate ideedega kursis olla. Korraldajad usuvad, et kevadeks sünnib värskest koostööst viljakaid ideid edaspidiseks elluviimiseks ning nii osalevad noored kui mentorid saavad kasuliku kogemuse võrra rikkamaks.

Rohkem infot ja pilte leiab Välgatuse Facebooki lehelt või Põlvamaa Rajaleidja lehelt.

 

Lisainfo:

Kadri Pelisaar
Põlvamaa Rajaleidja keskus
karjääriinfo spetsialist
tel. 58853605