Pikaajaline õpiränne kätkeb endas suurt isikliku arendamise potentsiaali, sest osalejal on võimalus eksperimenteerida ja pöörata tähelepanu oma isikuomadustele, mis võib-olla koduses miljöös olid alla surutud. Ta võib tegeleda teiste huvialadega, muuta seisukohti, tutvuda uue keskkonnaga jne.

Koju saabudes satub õpirändaja ümbritseva (teadliku või mitte) surve alla, kuna lähikondsed võivad soovida tema muutumist samasuguseks, nagu ta oli enne ärasõitu. Eeldusel, et toimunud muudatused on positiivsed, peaksid nii karjäärispetsialist kui õpirändaja lähedased toetama seda uut isiksust ja nii soodustama positiivsete muutuste jätkumist. Ehk on õpirändajal abi, kui aidatakse toimunud muutusi sõnastada ja neid temaga koos läbi võttes antakse nõu edasise karjääri planeerimise osas.

Info vahendamine ja nõustamine edasiste karjäärivalikute osas

Karjäärispetsialist toetab õpirändajat nii välismaal viibimise ajal kui pärast koju pöördumist. Pärast õpirännet toimuva nõustamise käigus kinnistatakse õpirändel saadud kasu. Selleks juhendatakse õpirändajat tema karjäärivalikutes, pöörates tähelepanu õpirändel toimunud muutustele tema teadmistes ja oskustes.

Protsess iseenesest ei erine teistest info vahendamise ja nõustamise situatsioonidest, mille käigus karjäärispetsialist teavitab noort tingimustest ja võimalustest nii, et viimane saab välja valida enda jaoks sobivaima variandi.