Praktika on viibimine avaliku või erasektori tööandja juures, kus osaleja kaasatakse teatud ajaks tööprotsessi ja seda arvestatakse osana tema õpingutest. Praktika toimub nii kutseõppeasutustes, mitmetes kõrgkoolides kui ka tööandjate pakutavana ja selle kestus algab tavaliselt 4 nädalast.ehnoloogia praktika Portugalis

  • Comenius pakub tulevastele õpetajatele rahvusvahelist õpetamiskogemust Euroopa riikides.
     
  • Erasmuse kõrgharidusprogramm pakub võimalust sooritada praktika Euroopa riigi kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses või viimasega sarnases organisatsioonis.
     
  • Evmar - Rahvusvaheliste kultuurivahetusprogrammide keskus pakub nii lühiajalisi kui pikaajalisi, erialaseid ja mitteerialaseid praktikaprogramme USAsse, Euroopasse, Austraaliasse ja Uus-Meremaale.
     
  • Leonardo da Vinci kutseharidusprogrammi raames saavad kutsekoolide õpilased ja tööturul olevad inimesed (ka äsjased koolilõpetajad) minna 2-39 nädalaks välispraktikale. 

Harjutus "Kuidas ja mida uurida enne minekut"

Harjutus aitab noortel aru saada sellest, kuidas valmistuda välismaale praktikale minekuks ja millised on ettetulevad probleemid. Tähelepanu pööratakse vastuvõtva organisatsiooniga suhtlemise olulisusele.


Rakvere Kutsekooli III kursuse õpilaste meeleolukast praktikast mitmes Euroopa riigis loe ning jaga noortele lugemiseks "Välispraktika annab kindlust tööturul".