Tudengitele välismaise praktika ja õppimise vahendamisega tegelevad mitmed rahvusvahelised organisatsioonid — näiteks AIESEC ja BEST. AIESEC vahendab välispraktika võimalusi äri-, majanduse-, tehnoloogia- ja haridusalal ning BEST tehnilistel erialadel. Praktika kestvus võib ulatuda viiest nädalast kahe aastani.

Erafirmade kaudu minnes tuleb kindlasti enne lepingu sõlmimist see korralikult läbi lugeda ja mõelda, kas pakutakse ikka seda, mida soovid . Näiteks – kui alguses on suusõnaliselt juttu, et saad praktikakoha ja valdkonna ise valida, siis kontrolli, kas lepingus on samamoodi. Kui leping on väga üldsõnaline, tee ettepanek Sulle vajalikud punktid sinna lisada.

Mõnes riigis on praktika sooritamisel ettevõtte juures vaja ka tööluba. Uuri seda kindlasti enne minekut.

  • AIESEC on rahvusvaheline üliõpilasorganisatsioon, mis tegeleb noorte arendamisega läbi juhtimis- ja rahvusvahelise kogemuse. Praktikat pakutakse järgmistes valdkondades: majandus, sotsiaalala, tehnoloogia ning haridus. Praktikale kandideerimiseks pead olema kuni 35aastane AIESECiga liitunud noor, valdama väga hästi inglise keelt (või mõnda teist võõrkeelt), omama kõrgharidust (või õppima ülikooli viimasel kursusel). Pead olema võimeline ise kandma reisikulud sihtriiki ja Eestisse tagasi ning elamiskulud sihtriigis kuni esimese palga laekumiseni. Lihttöid AIESEC ei paku. Kõigil AIESECi praktikakohtadel saadakse riigi keskmist palka. Erandiks on töötamine mittetulundusühingutes, kus palk on keskmisest väiksem.

Keskkooli lõpuklass lõpetatakse diplomiga, sest lõpueksameid Brasiilias ei ole. Sooritatakse vaid ülikalleid sisseastumiseksameid ülikooli. Niisiis on kõrgharidus mõeldud vaid rikastele.

Kirke, Brasiilias


  • BEST on üleeuroopaline tehnikatudengite ühendus, mille töö on korraldatud tudengite endi poolt. BEST pakub tehnikatudengitele võimalust tasuta osa võtta lühiajalistest akadeemilistest kursustest ligi 70 ülikooli juures, vahendab praktika- ja töökohti Euroopa suurfirmadesse ning annab oma panuse Euroopa tehnikahariduse arengusse, kaasates tudengeid Euroopa Liidu hariduspoliitika väljatöötamisse.

Sihtasutus Archimedese Hariduskoostöö keskus vahendab Euroopa elukestva õppe programmi kaudu tudengeid välismaale praktikale:

  • Erasmuse programmi kaudu on tudengitel võimalus minna välisriiki praktikale 3-12 kuuks. Praktika see toimub vastuvõtva riigi ettevõttes või asutuses. Rohkem infot saad oma kõrgkoolist või SA Archimedes Hariduskoostöö keskuse kodulehelt.

  • Praktikakohale Euroopa Komisjoni juurde võid kandideerida juhul, kui oled ülikooli juba lõpetanud. Igal aastal kuulutatakse välja kaks 5kuulist praktikaperioodi, mis algavad vastavalt 1. märtsil ja 1. oktoobril. Selle perioodi vältel on Sul võimalus omandada töökogemust ühes Euroopa Komisjoni (EK) osakonnas. Praktikantide tegevuste üksikasjalikku kirjeldust on siinkohal raske välja tuua, kuid peamiselt on tegu info kogumise ja dokumenteerimisega, töögruppide organiseerimise jms. Kuna EK saab ligikaudu 600 praktikakohale igal aastal 7000-9000 sooviavaldust, on ankeetide täitmise juures ülioluline korrektsus, et mõne näpuvea tõttu mitte välja jääda. Täpsemat infot saad Euroopa Komisjoni praktika osakonnast (Traineeship office).
      

Kõikide nende programmide raames toimunud praktikate kohta, mis on leidnud aset Euroopa piires, on võimalik väljastada Europassi õpirände tunnistus. Selleks peab sind välismaale lähetav organisatsioon kontakteeruma Eesti Europassi Keskusega.