Ettevalmistuste hulka kuulub ka tutvumine õpirände praktiliste aspektidega: riiklik õppetoetus, maksud, reisi korraldamine, ravikindlustus, toetuste saamise võimalused, elamisluba, majutus- ja elamistingimused.

Ühelt poolt on tegemist õppeprotsessi osaga, kus osaleja peab ise toime tulema võimalike seotud probleemide lahendamisega, kuid teisalt ei tohi need varjutada kõike muud ning viia ebakindluseni, mille juures õppimine enam võimalik ei ole.

Teatud kindlustuse ja ravikindlustusega seotud tingimused peavad olema enne välismaale minekut täidetud. Nende tingimustega saab tutvuda Eesti Välisministeeriumi lehel. Sealt leiab infot kindlustuse, tervise, lemmikloomaga ja autoga reisimise, tolli jms kohta. Eesti Haigekassa veebilehelt leiab infot arstiabi kohta ajutiselt teises Euroopa Liidu riigis viibides. Kõik info on kättesaadav nimetatud veebilehtedelt, sellepärast ei ole siinkohal mõtet nendel teemadel enam põhjalikumalt peatuda.

Noormeestel tuleks siinkohal arvestada ka kaitseväeteenistuskohustusega ja pidada meeles, et välismaal elamine ja töötamine ei vabasta Eesti kodanikku ajateenistuskohustuse täitmisest. Täpsem info kaitseväeteenistuse ning mu seonduva kohta on kättesaadav Kaitseressursside Ameti veebilehelt.


Ainukeseks probleemiks sai majanduslik pool. Kuidas raha kokku saada? Vahetusaasta maksumus oli suur ning vanematelt ei tihanud sellist summat isegi küsima minna. Hakkasin sponsoreid otsima. Firmade ustele koputades ja põhjalikku sponsorkirja üle andes kuulsin muudkui viisakaid äraütlemisi. Kuid kordagi ei tulnud pähe loobuda. Järjekindlusega leidsin haridust väärtustavaid toetajaid. Selline tegevus andis hea kogemuse ja palju vajalikke kontakte.

Kirke, Brasiilias


"Asjad, millele mõelda enne lahkumist"

Praktilistest ettevalmistustest välismaale minekuks aitab ülevaate saada see harjutus, kus on kirjas info, mida tuleks kindlasti meeles pidada ja/või teha enne lahkumist.