Programmi Euroopa Noored järgmise taotlustähtaja, 1. aprilli, prioriteediks on noorte tööhõive.

Kaasake oma projektidesse töötuid noori või aidake projektides osalejatel omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi.

Kõikide projektide osas on võimalik saada individuaalset nõustamist, esitades projektitaotluse elektrooniliselt 10. märtsiks vastava alaprogrammi konsultandile.

Kui soovite aga rohkem teada saada noortealgatuste või koolituste ja võrgustikuprojektide kohta või oma projektiideed programmi Euroopa Noored sobivaks arendada, tulge 25. veebruaril projektikliinikusse! http://euroopa.noored.ee/node/1611

Programm Euroopa Noored on suunatud 13-30-aastaste noorte kaasamisele ning taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused kuid ka „lihtsalt" noortegrupid. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/

 

 

 
Marit Valge

Avalike suhete ja teavitusvaldkonna koordinaator /PR and Information Coordinator
SA Archimedes/Foundation Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo/Estonian NA
t: +372 69 96 493
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee