Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. novembril, taotluse saab esitada uudsel e-vormil. Soovides oma projektitaotlusele individuaalset nõustamist, saatke eeltäidetud taotlusvorm e-postiga vastava alaprogrammi konsultandile 10. oktoobriks. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/5030

Lennukaid ideid oodates,
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo