Programmi Euroopa Noored järgmise taotlustähtaja, 1. veebruari, prioriteediks on keskkonnateadlikkuse tõstmine ja maailmahariduse edendamine.

Levitage oma projektiga rohelist mõtteviisi või käsitlege kogu maailma ees seisvaid väljakutseid laiemalt (jätkusuutlik areng, ausa kaubanduse põhimõte, elutingimused erinevatel mandritel jne).

Kõikide projektide osas on võimalik saada individuaalset nõustamist, esitades projektitaotluse 10. jaanuariks vastava alaprogrammi konsultandile.

Programm Euroopa Noored on suunatud 13-30-aastaste noorte kaasamisele ning taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused kuid ka „lihtsalt" noortegrupid. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/


SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo