21. aprillil 2012 on võimalik teha Pärnu kolledžis rahvusvahelist keeleeksamit IELTS.
Eksami kirjeldus - http://www.pc.ut.ee/et/keelekeskus/arendustegevus/rahvusvahelised-keeleeksamid. Registreerida saab kuni 15. märtsini.
Registreerimine ja info keelekeskus@pc.ut.ee