Üheks heaks võimaluseks väliskogemustega turvaliselt algust teha on algatada rahvusvaheline noortevahetus – korraldada ise koos oma sõpradega lühiajaline kokkusaamine teiste riikide noortega, et arutleda mõne teile huvipakkuva teema üle ning saada väärtuslikke kogemusi ise- ja koostegemisest.

Rahvusvaheline noortevahetus loob head tingimused enese proovilepanekuks rahvusvahelises keskkonnas ning suhtluseks erineva kultuuritaustaga inimestega. On raske ette kujutada paremat viisi enda ettevalmistamiseks iseseisvaks pikaajaliseks väliskogemuseks. Noortevahetusel on erinevaid vorme – noortelaagrid, seminarid, aasta veetmine välismaal jm.

Noortevahetuste korraldamiseks on mitmeid teid. Uuri võimalusi oma kodukoha noorsooühendusest või avatud noortekeskusest.

Rohkelt võimalusi pakub programm Euroopa Noored Projektist on võimalik taotleda rahvusvahelise noortevahetuse korraldamiseks rahalist toetust enamuse projektiga seotud kulutuste katmiseks. Rahvusvahelisi noortevahetusi saavad algatada ja ellu viia kõik programmi sihtgruppi kuuluvad noored. Noortevahetus võib kesta mõnest päevast mõne nädalani ning osalejate arv olla paarikümnest mõnekümneni.

Veel rohkem videosid leiad Euroopa Noorte Telepurgist.

Uuri kindlasti ka Eesti Rotary Noorsoovahetuse poolt pakutavaid võimalusi. Sul on võimalus osaleda nii laagrivahetuses kui ka suvevahetuses. Rotary Noorsoovahetuses saavad osaleda kõik õppivad noored sõltumata õppevormist – olgu see siis kesk- , kutse- või kõrgharidus.