IAEVG (International Association of Educational and Vocational Guidance) annab kolm korda aastas välja elektroonset ajalehte Newsletter, peatoimetaja on dr Peter Plant. Ajaleht asub veebiaadressil www.iaevg.org.

Sõnumikandja kajastab rahvusvahelisi sündmusi – konverentse, seminare jm – ning käsitleb karjäärinõustamise olemust ja arengut, pakkudes ülevaateid raamatutest, artiklitest, eri maade nõustamisega seotud inimestest. Ajalehe maikuu numbris saab lugeda tülika tõe, nn rohelise nõustamise kohta, mis küsib: missugust mõju avaldab ümbritsevale keskkonnale iga karjäärirada eraldi võetuna? Lisaks tutvustatakse IAEVG 2006. aasta tegemistest, refereeritakse uudisteoseid ja kutsutakse osa võtma konverentsidest. Sisukat lugemist!