Karjääriplaneerimist toetav portaal Rajaleidja.ee ning CV koostamise ja noorte kogemusi väärtustav portaal Stardiplats.ee tuuritasid veebruari lõpus ja märtsi alguses mööda Eestimaad. Tuuri käigus korraldatud infopäevad toimusid Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

Infopäevade vajaduse tingis asjaolu, et noorte tööle kandideerimisel on üks suurimaid miinuseid nende vähene töökogemus. Tihti ei oska noored oma varasemaid kogemusi piisavalt rõhutada ega oma töötamisega seotud infot edastada. Otsustasime noortega tegelevate inimeste kaudu noori nende tööeluvalikutes aidata.

Infopäevadel oli mõnusalt mitmekesine kuulajaskond: noortekeskuste ja -ühenduste noorsootöötajad, koolide huvijuhid, karjäärikoordinaatorid, psühholoogid ja õpetajad ning teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärispetsialistid. Lisaks oli veel laagrikasvatajaid, laste turvakeskuste töötajaid, sotsiaaltöötajaid, noorsootöö tudengeid ning haridusametnikke.

Tartu infopäeval tutvustati lisaks Rajaleidjale ja Stardiplatsile ka noorte tööportaali Firstjob. Infopäeval küsiti, kas noortele mõeldud (töö)portaalid ei dubleeri üksteist. Vastasime küsimusele nii: „Kui noor on Stardiplatsis oma õpi- ja töökogemused CV-sse vormistanud, läheb ta Firstjobi tööpakkumistega tutvuma ning Rajaleidjast saab kogu töötamiseks vajamineva info”. Erinevad portaalid moodustavad terviku just koostööd tehes; oluline on ühise eemärgi nimel tegutsemine – igaüks küll erineva nurga alt, kuid ühtse terviku nägemiseks on vaja leida sidususkohti.

Rajaleidja ja Stardiplatsi infopäev Tartus

Lisaks arutleti üldisemalt oma piirkonna noorte karjääriplaneerimise võimaluste üle – kuhu oma piirkonna noor suunata, kes teda vajadusel abistab jms. Infopäevad toimusid valdavalt maakondlikes noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustes, seega sai arutelus kohe konkreetsele keskusele osutada. Tahaks loota, et selle piirkonna noortega tegelejad, kes veel keskuses töötavaid karjäärispetsialiste või teisi noortega tegelejaid ei teadnud, tunnevad nüüd üksteist nägu- ja nimepidi ning kohalikul tasandil tekib uusi koostöömõtteid.

Infopäevade tagasisidest tuli välja, et üksteist täiendavaid portaale tutvustavaid infopäevi, mis on suunatud laiale kuulajaskonnale, võiks korraldada sagedamini. Osalejad pidasid oluliseks teadmist sellest, kuidas Rajaleidjat ja Stardiplatsi oma igapäevatööga siduda.

Kuigi Rajaleidja on olemas olnud viimased kümme aastat, leidus kuulajaskonnas nii mõnigi inimene, kes ei olnud portaalist kuulnud. See näitab, et inimesed vahetuvad erinevatel töökohtadel ning aegajalt on vajalik ennast tutvustamas või meelde tuletamas käia. Samuti leidis Stardiplats uue portaalina pärast infopäevi rohkesti uudistajaid.

Positiivse tegurina toome välja haridus- ja teadusministeeriumi kahe Euroopa Sotsiaalfondi programmi omavahelise koostöövõimalikkuse. Rajaleidjat arendatakse ning hallatakse programmist „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ ning Stardiplatsi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“. Viimase finantseerimisel toimusid ka infopäevad. Rajaleidja ja Stardiplats jätkavad koostööd ning ikka eesmärgil, et noored oleksid tööturul konkurentsivõimelised.

Vt www.rajaleidja.ee ja www.stardiplats.ee

 

Kati Raudsaar, SA Innove Rajaleidja koordinaator
Liis Kuusk, Eesti Noorsootöö Keskuse kutse väärtustamise suuna juht