Embassy of Educationi ehk Õnneliku Õppimise Saatkonna peauksest sisse astudes leiab õhkkonna, kus väärtustatakse enesejuhtimist, loomingulisust ning elukestvat teadlikku õppimist. Õnneliku õppimise juures koostatakse õppeülesanded õpilase vajadustest lähtuvalt, õpiprotsess on mänguline ning vaba aja- ja kohapiirangutest. Sellest, mida see täpsemalt tähendab ja kuidas Rajaleidja keskuste kaudu sellest osa saab, räägib Õnneliku Õppimise Saatkonna suursaadik Ott Ojamets.

Kuidas te saate karjäärispetsialistidele keskustes ja koolides kasulikud olla?
Meie koolitused keskenduvad sellistele märksõnadele nagu teadlikkus ja enesejuhtimine, et karjäärispetsialistidel oleks enam tööriistu ja teadmisi, mille abil teadlikult noori suunata. Näiteks võib tuua meie koolituse „Õnnelik õpetaja”, mis annab igale õpetajale ja karjäärispetsialistile terve hulga tööriistu, et edukalt ennast ja õppeprotsesse juhtida, või koolituse „Õpime mängult”, milles keskendutakse mängustamistehnikate kasutamisele, et äratada õppijate sisemist motivatsiooni.

Millega saate omalt poolt noorte elutee kujunemisel abiks olla?
Märksõnad on ka noorte puhul samad: teadlikkus ja enesejuhtimine. Näiteks meie koolitus „Ennastjuhtiv keeleõppija” annab õppijatele – olgu noored või täiskasvanud – kõik vajalikud tööriistad ja teadmised, et õppida ükskõik millist võõrkeelt lähtuvalt õppija enda huvidest, vajadustest ja eesmärkidest. Näiteks on kokaks õppival noormehel võimalik õppida soome keelt just enda eluala arvesse võttes ning tänu sellele saab ta head eeldused tööturul edukaks osalemiseks.

Tegelete keeleõpetamisega ja mitte väga tavapärasel moel. Mis teie pakutud õpimeetodites ja -materjalides teistmoodi on?
Meie keeleõpe lähtub eelkõige õppija individuaalsusest ning huvidest, kuna see on ka võti soovitud tulemuste saavutamiseks. Nii meie keeleõppevahendid – raamat „Esimene meetod: keeled” ja õppemäng „Contact” – kui ka koolitused ja keeleõppelahendused on ehitatud üles selliselt, et läbivalt toetatakse ja võetakse arvesse õppija individuaalsust.
Enda õppevahendite ning koolitustega aitame muuta keeleõppe inimese elu loomulikuks osaks ning tänu sellele käivitub õppija sisemine motivatsioon ja õhin.

Mida peaks üks karjäärispetsialist tegema, kui ta näiteks nõustamise käigus suhtleb noore või täiskasvanuga, kellel tekib seetõttu, et ta mingit keelt ei oska, takistus oma haridusteel või tööelus?
Heaks esimeseks sammuks on soovitada meie keeleõpperaamatut „Esimene meetod: keeled”. See on niisuguses olukorras hea lahendus, kuna annab õppijale kõik vajalikud tööriistad ja näpunäited selleks, et targalt vajalikku keelt omandada.

Tegelete keeleõppe kõrval ka koolitustega. Peate oluliseks väärtuskasvatust. Milline on selle valdkonna sisuline pool? Kellele ja kus te koolitusvõimalusi pakute?
Pakume sisekoolitusi koolides ja organisatsioonides, aga ka avalikke koolitusi Tallinna Ülikooli haridusinnovatsioonikeskuses, kes on meie koostööpartner uudsete ja õppijakesksete õppevahendite ja koolituste loomisel. Meie koolituste sihtrühm on üsna lai alustades õppealajuhatajatest ja õpetajatest ning lõpetades rahvusvaheliste ettevõtete töötajatega.

Milline on olnud senine tagasiside koolitustel osalenutelt?
Senine tagasiside koolituste kohta on olnud suurepärane: osalejate arvates on meie koolitused väga praktilised ja annavad konkreetseid tööriistu, mida elus rakendada saab. Kes soovib meie koolitustega lähemalt tutvuda, saab seda teha koduleheküljel embassyofeducation.eu.
 

Liis Ehavere, vabakutseline ajakirjanik