Eestis on seni puudunud kvaliteetne ja terviklik karjääriinfoportaal täiskasvanutele. Pidevalt muutuvas majandusruumis on täiskasvanud jäetud paljuski üksi probleemidega, mis puudutavad tööd, töö otsimist, töö ja eraelu ühildamist ja võimalusi elukestvaks õppeks. Olukorra parandamiseks moodustati Rajaleidja juurde oma ala asjatundjatest töörühm, et luua täiskasvanutele suunatud virtuaalne karjäärikeskkond.

Keskkond võiks olla võimalikult mitmekesine, kus oleks piisavalt infot enda tundma õppimiseks, õppimis- ja töövõimalustest teemasid alates läbipõlemise ennetamisest kuni hobide karjääri heaks rakendamiseni välja. Loomulikult võiks see koondada kõike, mis puudutab tööle kandideerimist, dokumentatsiooni, viited lepingutele, palgainfot ja töövõtja õigusi.

Töörühma kutsuti oma ala eksperdid, et katta võimalikult suur ampluaa täiskasvanute tööelu puudutavatest teemadest. Alustati olukorra kaardistamisest ja struktuuri loomisest. Nenditi, et midagi oli juba eelnevalt tehtud, kuid vahepeal muutunud olukord nõuab ka uut lähenemist. Karjäärinõustamise Teabekeskuse töötaja Mare Väli koordineerimisel sai kokku pandud uus struktuur ja loogilised alajaotused. Iga töörühma liige valis teemad, mida ta kõige paremini tundis. Nii näiteks kirjutas Mirjam Lindpere Tallinna Tehnikaülikoolist VÕTAst ja kõrghariduse omandamisest, Piret Tatunts Tartu Ülikoolist avatud ülikoolidest, Lana Randaru ja Kaire Karon Tallinna Karjäärikeskusest enesetundmaõppimisest ja isiksusetestidest, siinkirjutanu tööõnnest, töötervisest ja isiklikest ressurssidest, Kristina Orion Tööturuametist tööturuinstitutsioonidest, Euresest, tööturuteenustest ja –toetustest, Eha Raav Võrumaa KHKst karjääriõppest ja kutseharidusest ning mitmed teised eksperdid paljudel olulistel teemadel.

Mare Väli hinnangul oli tegemist väga üksmeelse ja konstruktiivse töörühmaga. Kõik täitsid oma ülesanded tähtajaks, aitasid vajadusel teisi ja mõtlesid aktiivselt kaasa. 160 leheküljelise sisu loomisega tuldi toime kahe kuuga ning seejuures planeeritust väiksema kohtumiste arvuga.

Paari kohtumise ja kahepäevase töögrupi lisaks käis enamus suhtlust meili teel. Kõik püstitatud eesmärgid viidi ellu. Nüüd on meil peagi täiskasvanu karjäärikeskkond, kust võib leida kogu korrastatud ja süstematiseeritud info, mida inimene oma karjääriotsuste tegemisel vajab.

Töörühma liikmete meelest oli see ka väga hea õppetund neile endile. Paljudest teemadest lihtsalt pole varem kirjutatud ega räägitud sellises kontekstis - seega avardas täiskasvanutele suunatud karjääritekstide kirjutamine ka koostajate silmaringi.

Tiina Saar, vabakutseline karjäärikirjanik