Signe Reppo
Rajaleidja töörühma esindaja
Tartu Ülikooli psühholoogia osakond

Rajaleidaja on olnud hea abimees karjääriplaanide tegemisel noortele ja neid selles toetavatele õpetajatele-nõustajatele juba 2001. aastast. Selle aja jooksul on portaal pidevalt arenenud ja teinud läbi muutusi nii sisus kui vormis.

Seekordne uuenduskuur on põhjalikum ja saab teoks tänu EL Struktuurifondidest rahastuse saanud projektile Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis.

Kuidas siis uues Rajaleidjas omale vajalik rada leida ning mis on muutunud varasemaga võrreldes?

Vana väärtused ja vead
Kõik, mis vanas Rajaleidjas tundus olevat hea, saab ka uude üle toodud. Sisus oli seda päris palju, sest tegijad on paremaid palasid kogu aeg juurde lisanud ning aastatega on kogunenud juba suur hulk vajalikku infot ning materjale.

Senini võiski Rajaleidajele ette heita infos orienteerumise keerukust. Rohke tekstimaterjali puhul oli kohati raske aru saada, kas see oli mõeldud noorele või tema juhendajale.

Uues kuues
Uuendatud Rajaleidjas on sihtgrupid eraldatud ja materjalid vastavalt jagatud.

Sihtgrupi noor all mõeldakse eeskätt õpilasi, kes on alles oma karjääri kujundamise alguses ning vajavad nõu ja abi nii enda tundmaõppimisel, töömaailma uurimisel kui õppimisvõimaluste leidmisel.

Suunaja osa on suunatud õpetajatele, nõustajatele ja lapsevanematele. Sealt leiab harjutusi ja näpunäiteid, mida ja kuidas noortega ette võtta ning mitmesuguseid muid materjale, mis aitavad valdkonda sügavamalt tundma õppida.

Täiskasvanu osast leiavad praktilisi nõuandeid nii noored kui ka juba tööelu elavad inimesed, kes soovivad oma senist karjääri üle vaadata ning tööturu hetkeolukorda arvestades edaspidiseks plaane teha.

Oluline uuendus Rajaleidjas on keelekasutus. Töörühm püüab tekste just sihtgrupist lähtuvalt hästi loetavaks ning kergemini haaratavaks kirjutada. Tööd selles osas on veel palju, mistõttu on väga teretulnud nii tagasiside kui konstruktiivne kriitika.

Ootame kasutama ja kaastööle!
Loodame, et uus Rajaleidja pakub huvi nii vanadele kasutajatele kui haarab juurde ka hulga uusi. Portaali sisulises töös on oodatud kaasa lööma nii oma karjääri planeerijad kui nende juhendajad. Tööd alles käivad, kuid algus on tehtud!

Täiendusettepanekuid ootame rajaleidja@innove.ee