Just praegu on paljud gümnaasiumi lõpetajad teostamas ühte elu kõige olulisemat valikut – elukutsevalikut. Möödapanek sellel olulisel ajal tähendab inimese jaoks kaotatud aastaid või sobimatut tööd, mis ei pruugi inimese tegelike andide ja isikuomadustega kokku minna. Kes tahaks teha tööd, mis talle ei meeldi? Õiged inimesed õiges kohas on terve riigi stabiilseks arenguks vajalik eeldus.


Maiko Kesküla, SA Teadlik Valik


Projekt Teadlik Valik on toimunud tänaseks kahel järjestikusel kevadel ja selle eesmärgiks on noorte karjääriplaneerimise toetamine, kuid mõnevõrra teistsuguste meetoditega kui tavaliselt. Projektis osales 8 Eesti suuremat rakenduskõrgkooli ja üle 33 gümnaasiumi kokku üle 3000 osalejaga 13s maakonnas.

Tõde läbi tudengite
Otsustanud seljad kokku panna, saatsid rakenduskõrgkoolid projekti raames gümnaasiumidesse terve seltskonna tudengeid. Just nimelt tudengeid ja mitte täiusliku sõnakasutusega õppejõudude. Jah, risk on suur, sest tudeng ei pruugi teada absoluutset tõde – meie koolist paremat ei ole! Tudeng räägib teooria asemel kogemusest ja see kogemus ei pruugi alati väga ilus olla, kuid on see-eest kuulajatele heaks õppetunniks. Peale selle räägivad tudengid noortele arusaadavamas keeles ja teavad hiljuti läbielatust väga hästi, mis tunne on maa ja taeva vahel rippuda, kui puudub igasugune teadmine, mida eluga peale hakata. Teadlik Valik projektis otsustasid kümned ja kümned vabatahtlikud tudengid siirduda gümnaasiumidesse, et anda tulevastele lõpetajatele enam infot teadlike valikute tegemiseks kui neil endil omal ajal oli.

Tavaline tööpäev
Varahommikul istuti mikrobussi ja põrutati Eestimaa teise otsa, kus päevas läbiti kolm gümnaasiumi. Kiiresti pandi üles kogu helitehnika, videoprojektor ja arvuti, misjärel võis programm alata. Kahe koolitunni jooksul võis saalitäis gümnasiste näha ja kuulda kaheksat erilaadset kõrgkooli kokku enam kui 80 põneva erialaga. Slaididest, piltidest, filmijuppidest ja elavast arutelust moodustus terviklik programm, mis pani ka kõige rahutumad saalid pooleteiseks tunniks tuleviku peale mõtlema ja iseendasse süüvima. Infotundide tempokus hoidis üksiti kokku kalleid koolitunde – õpetajatele meeldis, et iga kõrgkool eraldi koolitundi ei eeldanud.Projekti sünd ja tulevik
Projekt sündis tänu rakenduskõrgkoolide ja kohalike karjäärinõustajate ühistele jõupingutustele. Projekti juhtis ja koordineeris Rakenduskõrghariduse Arendamise Sihtasutus Teadlik Valik. Projekt jätkub ka järgmise aasta kevadel, mil oma jõud ühendavad juba üheksa kõrgkooli: Mainori Kõrgkool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Lennukolledž, Eesti Mereakadeemia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Sisekaitseakadeemia, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Viljandi Kultuuriakadeemia.

Sihtasutus Teadlik Valik

Sihtasutus Teadlik Valik asutati 2005. a. novembris ning tegutseb rakenduskõrgkoolide koostöö koordineerija ja teostajana. Paljuski määrab sihtasutuse tegevuse Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu. Koostöö kõrgkoolide vahel on tänu sellele muutunud mitmetasandilisemaks, laienenud on ka koostöövaldkonnad.

Lisaks gümnaasiumide külastamisele plaanitakse järgmises projektis koostada põhjalik veebipõhine andmebaas kõikidest Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukokku kuuluvatest rakenduskõrgkoolidest.

Sihtasutuse ametlik veebileht asub aadressil http://www.teadlikvalik.ee/. Täiendavad küsimused on teretulnud meiliaadressil maiko@teadlikvalik.ee.