Info erinevate riikide maksusüsteemide, miinimumpalkade, töönädala ning puhkuse pikkuse jms kohta leiad Euroopa Liidu töötingimuste tabelist (seisuga märts 2016 a).

 

 

 

Riik

keeleoskuse nõuded

töönädal

katseaeg

miinimumpalk* kuus

tulumaks

 

 

Austria

saksa

38-40 tundi

1-3 kuud

puudub riiklik määr, kollektiivlepingute alusel

progressiivne 0–50%

 

 

Belgia

hollandi, saksa, prantsuse

38 tundi

Ei rakendata alates 01.01.2014 sõlmitavates töölepingutes (va tähtajalised lepingud, lepingud õpilastega jt)

 

puudub riiklik määr, palgamäärad reguleeritud kollektiivlepingutega, sektoriteüleselt peab olema garanteeritud miinimumpalk 1501,82 EUR

progressiivne 25%-50%

 

 

Bulgaaria

bulgaaria (inglise)

40 tundi

kuni 6 kuud

340 BGN (174 EUR)

10%

 

 

Eesti

Eesti (inglise, vene)

40 tundi

kuni 4 kuud

390  EUR

20%

 

 

Hispaania

hispaania

40 tundi

2–6  kuud

645.30 EUR (või 21,51/päevas)

0–34%; sõltub palgast, laste arvust, elukohast

 

 

Holland

hollandi, friisi

36-40 tundi

kuni 2 kuud

sõltub vanusest, 1 495,20 EUR alates 23. a.

2,45%-52%, sõltuvalt palgast (NB! Üksikisiku tulumaksule lisandub veel riiklik sotsiaalkindlustusmaks, mis on 31,15%).

 

 

Iirimaa

 

 

Island

iiri (gaeli), inglise

 

 

islandi (inglise)

39 tundi

 

 

40 tundi

1–6 kuud erasektoris, kuni 1a riiklikus sektoris

 

 

kokkuleppel

 

riiklik miinimum tunnitasu 8,65 EUR va. mõningad erandid  noortele ja ilma töökogemusteta isikutele

oleneb kollektiivlepingust ja sektorist

20%-41%, sõltub palgatasemest, laste arvust ja  perekonnaseisust

 

37,3 – 46,24%

 

 

 

Itaalia

itaalia

40 tundi,

(36-38 reguleeritud kollektiivlepingutega)

kuni 6 kuud, katseaja pikkus reguleeritud kollektiivlepingutega

puudub riiklik määr, palgamäärad reguleeritud kollektiivlepingutega

progressiivne 23%-43%

 

 

Kreeka

kreeka

40 tundi

12 kuud

586.08 EUR töötajatele üle 25 eluaasta 510.95 töötajatele alla 25 eluaasta

 22-42%

 

 

Küpros

 

kreeka, türgi (inglise)

38-40 tundi

Kuni 6 kuud

valdkonniti erinev- algab 870 EUR

0–30%, sõltub sissetulekust

 

 

 

Leedu

leedu

40 tundi

kuni 3 kuud

300 EUR kuus, 1,82 EUR tunnis

15%

 

 

Luksemburg

prantsuse, saksa, luksemburgi

40 tundi

kuni 6 kuud, sõltuvalt töötaja kvalifikatsioonist ja/või palgast, erandjuhul kuni 12 kuud

Miinimumpalk sõltuvuses töö klassifikatsioonist ning töötaja vanusest:

1922.96 EUR kuus,

lihttööline (18+)11.1154 EUR tunnis, oskustöölistel 20% võrra kõrgem, noorukitel 20%-25% madalam

progressiivne 0-40%

 

 

Läti

läti

40 tundi

3 kuud

320 EUR, 1,933 EUR

24%

 

 

Malta

malta, inglise

40 tundi

 

 

kuni 6 kuud, kõrgelt kvalifitseeritus spetsialistidele või juhtidele võib kehtestada ka pikema katseaja

sõltub vanusest, üle 18 aastastele 166.26 EUR

0–35%

 

 

Norra

norra (inglise)

37,5 tundi

kokkuleppeline, kuid see ei saa ületada 6 kuud

seotud kollektiivlepingutega, valdkonniti erinev

≈ 28 % palgast kuus, sõltub sissetulekust ja elukohast

 

 

Poola

poola

40 tundi

kuni 3 kuud

 1750 PLN (~ 435 EUR)

18–32 %

 

 

Portugal

portugali

40 tundi

sõltuvalt lepingu tüübist ja töö iseloomust 15 – 240 päeva

 505 EUR, mõnes sektoris reguleeritud kollektiivlepinguga

 14,5 – 48%

 

 

Prantsusmaa

prantsuse

35 tundi

kuni 6 kuud

9.53 EUR tunnis, 35 tunnise töönädala juures min. kuupalk 

1445.38 EUR

0–40%, sõltub sissetulekust, ülalpeetavate hulgast, elukohast

 

 

Rootsi

rootsi (inglise)

40 tundi

kuni 6 kuud

seotud kollektiivlepingutega, valdkonniti erinev

29-34%, sõltub sissetulekust (20 % lühiajalise lepinguga)

 

 

Rumeenia

rumeenia

40 tundi

kuni 90 päeva,

kuni 120 päeva juhtivatel ametikohtadel

 975 RON (~221 EUR)

16%

 

 

Saksamaa

saksa

38-40 tundi

kuni 6 kuud

seotud kollektiivlepingutega, valdkonniti erinev

14–45%, sõltub sissetulekust

 

 

Slovakkia

slovaki

37,5-40 tundi

kuni 3 kuud

352 EUR

19 - 25%

 

 

Sloveenia

sloveeni

36–40 tundi

kuni 6 kuud

789.15 EUR

16 – 50%

 

 

Soome

soome

40 tundi

kuni 4 kuud

Soomes ei ole seadusega kehtestatud miinimumpalka. Selle suuruse sätestab ametiala kollektiivleping.

 astmeline 6,5 -31,75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurbritannia

inglise

 

max 48h nädalas, reguleeritud sektorite põhiselt

katseaeg ei ole seadusega reguleeritud

 

Miinimumpalk sõltub vanusest:

-       töötajad vanuses 21 a. ja vanemad  6,50£

-       töötajad vanuses 18-20 a. 5,13£

-       töötajad alla 18 a. 3,79£

progressiivne 20% - 45% 

 

 

Taani

 

taani (ärikeelena inglise)

37 tundi

kuni 3 kuud

fikseerimata, seotud kollektiivlepingutega

36 – 51,7%

 

 

 

 

Tšehhi

tšehhi

40 tundi

3 kuud

 8000 CZK (~291 EUR)

15%

 

 

Ungari

ungari

40 tundi

kuni 3 kuud

105 000 HUF (~350 EUR) lihttöötajad

122 000 HUF (~405 EUR) oskustöölised

16% 

 

 

Puhkusepäevade arv on riigiti erinev ja võib kõikuda 20 kuni 40 päevani. Siinjuures on oluline lepingu sõlmimisel täpsustada, kas „päeva“ all mõeldakse tööpäeva või räägitakse kalendripäevadest.

Tabel uuendatud koostöös EURES Eesti (EURES Eesti, EURESe rahvusvaahelised tööpakkumised) võrgustikuga.