27.aprillil toimub Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskuses (Suur-Ameerika 35)  seminar „Välismaale vahetusõpilaseks“.

Teisipäeval, 27.aprillil algusega kell 17.00 toimuv seminar „Välismaale vahetusõpilaseks“ on suunatud 15-18aastastele noortele, kes soovivad minna üheks õppeaastaks vahetusõpilaseks.

„Seminaril tuleb juttu sellest, mida on vaja teada enne minekut, kuidas end ette valmistada ning leida sponsoreid ja muud olulist,“ selgitab seminari korraldaja Janne Laus. Vahetusõpilaseks minemisest kõnelevad nii YFU Eesti esindaja kui ka noored, kes on käinud välismaal õppimas. 

Eelregistreerumine seminaridele hiljemalt 25.aprilliks aadressil janne@taninfo.ee

Tallinna noorte infokeskus on Tallinna Noorsootöö Keskuse osakond, mis tegeleb noorteinfo kokku kogumise, töötlemise ja levitamisega Tallinna noortele, lapsevanematele, noorsootöötajatele, õpetajatele ja teistele noortega tegelevatele inimestele.

Lisainfo:
Janne Laus
Tel: 641 2271 või 5556 6782
E-post: janne@taninfo.ee