28.aprillil, toimub Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskuses (Suur-Ameerika 35)  seminar  „Välismaale õppima“.

 Kolmapäeval, 28.aprillil  algusega kell 17.00 toimuv seminar „Välismaale õppima“ on lisaks gümnasistidele suunatud ka üliõpilastele, kes soovivad õppida mõnes välisülikoolis.

„Seminaril tuleb juttu sellest, mida on vaja teada enne minekut, kuidas end ette valmistada ning leida sponsoreid ja muud olulist,“ selgitab seminari korraldaja Janne Laus. Välismaale õppima“ seminaril tutvustab Dream Foundation enda poolt pakutavaid võimalusi ning oma kogemusi tulevad jagama ka noored, kes on välismaal ülikoolis õppinud.

Eelregistreerumine seminaridele hiljemalt 25.aprilliks aadressil janne@taninfo.ee

Tallinna noorte infokeskus on Tallinna Noorsootöö Keskuse osakond, mis tegeleb noorteinfo kokku kogumise, töötlemise ja levitamisega Tallinna noortele, lapsevanematele, noorsootöötajatele, õpetajatele ja teistele noortega tegelevatele inimestele.

Lisainfo:
Janne Laus
Tel: 641 2271 või 5556 6782
E-post: janne@taninfo.ee