29. – 30. aprillil 2004 korraldab Karjäärinõustamise Teabekeskus koostöös Tallinna Pedagoogikaülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga Tallinnas karjääriplaneerimise valdkonnaga seotud osapooltele suunatud seminari. Peaesineja on Taani Pedagoogikaülikooli professor, Rahvusvahelise Hariduse ja Kutsealase Nõustamise Assotsiatsiooni (IAEVG) viitsepresident ning Euroopa Komisjoni elukestva karjäärinõustamise ekspertgrupi liige Peter Plant.