Sisekaitseakadeemia lahtiste uste päev 21. märtsil 2013.
 

Lisainfo:
Huvilistel võimalus tutvuda SKA õppetingimustega nii peaõppehoones
Pirital, politsei- ja piirivalvekolledži koolis Paikusel, politsei- ja piirivalvekolledžis Murastes ja päästekoolis Väike-Maarjas.  Justiitskolledžis õpetatavatest erialadest huvitatutel on võimalik osaleda väljasõidul Viru Vanglasse. Samuti on organiseeritud transport