Sisekaitseakadeemias toimuvad Avatud Uste päevad 19. märtsil.
Lisainfot leiate kodulehelt : www.sisekaitse.ee/ska/sisseastujale/avatud-uksed/