Kutsume jälle noori külla Tartus asuvasse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste
Kõrgemasse Sõjakooli.

Sel aastal ootame teid külla 14. oktoobril, 25. novembril
ja 15. detsembril.

Läbi aastate on meie kooliga tutvumas käinud õpilasekskursioonid ning
nähtu on neis suurt huvi tekitanud. Meie kadetid räägivad külalistele
riigikaitsest, tutvustavad kaitseväe relvastust ning eluolu Kõrgemas
Sõjakoolis. Samuti saavad noored soovi korral külastada sõjamuuseumi, kus
on vaatamiseks välja pandud palju põnevaid eksponaate Eesti sõjaajaloost.

Kuivõrd küberkaitse ja turvaline arvutikasutus on tänapäeva ühiskonnas
arvutikasutajate seas vägagi oluline, on huvilistel võimalik kuulata
Kaitseliidu küberkaitseliidu esindaja koolitust arvutiturbest (huvi korral
palun sellest registreerumisel eelnevalt teada anda).

Kodanikupäeval 25. novembril peab lahtiste uste päeval loengu
kaitseminister Mart Laar, kellega koos saavad huvilised arutada
riigikaitse teemadel.

KVÜÕA on Eesti ainus rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja
allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis
õpivadki tulevased ohvitserid - praegused kadetid.

Ekskursioon Kõrgemasse Sõjakooli on elamuseks nii neile, kes riigikaitset
koolis veel õppinud ei ole, kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba
osalenud.

Ootame teid külla Tartusse, KVÜÕA Kõrgemasse Sõjakooli (Riia mnt 12)
ajavahemikul 9.00-15.00. Külastus võtab aega 1,5-2 tundi.

Klassiekskursioonidel ja gruppidel palume registreeruda aadressil
teavitus@ksk.edu.ee . Märkige ära grupi suurus, vanusevahemik ning
saabumise aeg.

Kuulutuse, mida palume võimalusel levitada oma koolis, et õpilased saaksid
soovi korral ka iseseisvalt Kõrgemat Sõjakooli külastada saate alla
laadida aadressilt
http://www.sojakool.ee/files/2011/03/S6jakool_kutsub_kylla.pdf

Kohtume Kõrgemas Sõjakoolis!