Kümme Eesti ja kaksteist Soome karjäärispetsialisti osalesid koolitusprojektis Innovative guidance methods to support mobility, mille korraldamises osalesid Soome ja Eesti Euroguidance, Eures, Soome Tööturuamet ja Eesti Töötukassa.

Koolituse eesmärk oli karjäärinõustamise oskuste täiendamine ning tutvumine mõlema riigi tööalast mobiilsust toetatavate nõustamisteenustega. Rahvusvaheline koolitus koosnes kahest kontaktseminarist, millest esimene toimus 1.–3. aprillini Eestis ning teine 9.–11. septembrini Soomes, kus osaleti lisaks ka kahepäevasel töövarjutamisel. Soome spetsialistid tutvusid Eesti kolleegide tööga maikuus ja eestlased olid Soome kolleegidele töövarjuks septembris.

Esimesel kontaktseminaril leidsid osalejad ühised õpieesmärgid, kuulasid Triin Hannusti loengut karjääriteooriatest ja Aune Valgu loengut Eesti ja Soome haridussüsteemist. Huvitavaid fakte tuli välja mõlemast loengust; näiteks rääkis Triin Hannust, et aidates inimestel muuta nende eluvalikuid dünaamilisemaks, avaldab see positiivset mõju ka keskkonnale. Hannust tõi teooriatest välja ka fakti, et karjäärinõustamine aitab klientidel polsterdada oma enesehinnangut ning tõstab vastutus- ja saavutamisvõimet. Eures Eesti juht Marta Traks tutvustas viimase aja muudatusi Eesti ja Soome tööturul. Ta rõhutas Eesti ja Soome tööturu ühisosa, mida võib humoorikalt nimetada Talsinkiks. Soomest Eestisse suundub tööle aastas u 1250 töötajat ja vastupidisel suunal u 20000; see on suhteliselt tihe mobiilsus, mis eeldab mõlema riigi poolt head võrgustikutööd. Info otsimisest ja leidmisest tegi ettekande Hannes Sildnik Eurodesk Eestist. Grupitööna uuriti koolitusel ka seda, mis on meie kultuurides sarnast ja mis erinevat, millises süsteemis keegi täpsemalt töötab ja milliseid meetodeid oma töös kasutab.

Soome kontaktseminaril anti tagasisidet töövarjukogemusest. Olukorra muutumist tööturul tutvustasid Kaire Cocker Euresest ja Kai Koivumäki Soome Tööministeeriumist. Kursuslased said oma loovust proovile panna kirjutades tulnukale kohalikust tööturusituatsioonist. Peamine sõnum kirjades oli järgmine: kui vähegi võite, siis jääge sinna, kus olete; situatsioon siin on keeruline ja läbi löövad vaid geeniused. Karjäärinõustamise mõju kirjeldamiseks kasutati kursusel kollaažimeetodit, kus iga grupp sai kujutada klienti enne ja pärast nõustamissessiooni. Peaaegu kõikidel „enne“ piltidel domineerisid sõnad kaos, segadus, valikute paljusus, madal enesehinnang ning „pärast“ piltidel ilutsesid mõjusa kujunduse ümber sõnad: jõud, energia, selgus, tasakaal. jms. Kollaažid iseloomustasid hästi seda, kuivõrd kursusel osalenud spetsialistid on oma ala fännid ja usuvad sellesse mida teevad. Kogemuste vahetamist jagus nii kohvipauside kui bussisõitude ajale ja suurima „ahhaa“-elamusena tõid paljud välja just töövarjuks olemise kogemust. Allakirjutanule isiklikult jätsid väga sügava mulje soomlaste oskused ja pühendumus töös pagulastega. Nende nn kodustamiskoolitus pakub võõrast kultuurist tulnule ühtaegu nii toetust kui julgustust, et ühel päeval oleks võimalik immigrandil ennast teostada just selles valdkonnas, kus end hästi tunneb.


Tiina Saar, Aaretesaar.ee karjäärinõustaja