Soovitused ettevõttele algatuses osalemiseks (word)

 

Teie töötaja lapse kool seisab hea selle eest, et õpilasele on selgitatud tööga tutvumise eesmärke ning päev on seostatud muu õppetööga koolis. Lisaks on lapsel ettevõttesse tulles kaasas tööleht vanema töö vaatlemiseks. Vt tööleht.

Ettevalmistus

Eelnevalt on oluline ja/või soovitav mõelda läbi:

·      Kas ka kuidas lapsel on võimalik oma vanema tööga tutvuda, et tagatud on nii lapse kui kõigi teiste ohutus ja turvalisus? Kas ja kuidas tööohutuse nõudeid lapsele tutvustada?

·      Kuidas ettevõtte tegevust, erinevaid ametikohti, tööprotsesse, ettevõtte kui terviku toimimist jm tutvustada lapsele eale vastavalt ja huvipakkuvalt?

·      Kas laps saab jälgida ainult oma vanema tööd või on võimalik lähemalt tutvuda ka tema kolleegide ja teiste ametite esindajate tööga?

·      Kas lapsele on võimalik anda mõni praktiline töölõik/ülesanne, et ta saaks tööprotsessis vahetult kaasa lüüa? Oluline, et see ülesanne on jõukohane ning tagatud on juhendamine ja ohutusnõuded.

Sõlmida kokkulepped töötajatega, kes algatuses osalevat lapsega tegelevad (lisaks vanemale), nt millal ja milliseid tööprotsesse laps jälgida või ise proovida saab.

Töö ja tegevusvaldkonna tutvustamisel saab keskenduda traditsioonilistele ameti ja/või töö profiilidele. Vaata näiteks:

http://ametid.rajaleidja.ee/Kutsealad

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Õppepäev ettevõttes

  • Soovituslik õppepäeva pikkus on 4-6 tundi.
  • Tööohutusega seonduva selgitamine.
  • Lapsele ettevõtte üldine tutvustamine. Millised on tegevusvaldkond ja peamised tegevused, mida pakub turule ja miks see töö oluline on? jm. Soovitav on rääkida ka sellest, millised on ettevõtte struktuur ja erinevad ametid ning kui palju on neis töötajaid.
  • Võimalusel tutvustada lähemalt erinevaid tööprotsesse, osakondi jne.
  • Võimalusel praktilise ülesanne andmine, selle juhendamine.

 

Kokkuvõtete tegemine ja tagasiside

  • Soovitav on küsida õpilaselt tagasisidet õpitu ja kogetu koha. Noortel võib olla häid soovitusi ja ettepanekuid mida näiteks töökeskkonnas ja protsessides muuta.
  • Soovitav on anda tagasisidet koolipoolsele kontaktisikule päeva õnnestumise kohta.

 

NB! Kuna tegemist on pilootprojektiga, siis palume algatuses osalevatelt ettevõtetelt abi ka selle materjali täiendamisel. Oodatud on kõik ettepanekud!

 

Küsimuste korral pöörduge Liisi.Hansen@koda.ee