Praegune ühiskond ootab oma liikmetelt hoopis teistsuguseid võimeid kui varem, mil ühiskond vajas eelkõige füüsilise töö tegijaid. Tänasel päeval on ühiskonna ootuseks eelkõige võime ja oskus suhelda: see tähendab

  • oskust kontakteeruda teise inimesega
  • anda edasi informatsiooni
  • tajuda teist inimest / suhtluspartnerit, võtta temalt vastu informatsiooni, mõjutades vastastikku üksteist.

Tööalane edukus sõltub oluliselt meie suhtlemisoskusest. Kui eraelus saame valida, kellega kohtume ja kuidas suhtleme, siis ametialases tegevuses esitatakse meile selleks konkreetseid nõudmisi ja reegleid. Olenemata ametikohast on suhtlemine tööelu lahutamatu osa.

Hea suhtlemisoskus:

  • suurendab enesekindlust;
  • aitab mõista teisi inimesi;
  • teeb meid teistele inimestele paremini arusaadavaks;
  • vähendab pingeid ja hoiab ära stressi.

Suhtlemine algab sellest, et ma olen valmis suhtlema - s.t. minupoolsest  suhtlemisvalmidusest (ma keskendan oma tähelepanu suhtluspartnerile, lülitades/katkestades muu info vastuvõtu, ka muude asjadega tegelemise).

Foto: Magnus Fröderberg / Norden.org