Enese väljendamist viisil, mis püüab teist poolt pigem muuta kui aktsepteerida, nimetatakse suhtlemistõkkeks. Suhtlemistõkete kasutamine mõjub ebaefektiivselt, sest inimene tunneb survet enda muutmiseks – nii on raske probleemile lahendust leida. Samuti tekitab selline õhustik kaitsehoiaku ja vastupanu muutustele. Suhtlemistõkete rikkalik kasutamine on sageli suhete rikkujaks. 

Seega, kui soovid kellegagi suhteid parandada, kasuta vähem suhtlemistõkkeid.

Levinumad suhtlemistõkked on käskimine, hoiatamine, moraali lugemine, nõu andmine, süüdistamine, sildistamine, rahustamine, ülekuulamine

Suhtlemistõkked ja näiteid nende kasutamise kohta:
käsutamine, kamandamine
Lõpeta! Ma eeldan, et sa seda teed; Sa pead seda tegema.
hoiatamine, ähvardamine
Kui sa seda ei tee, siis…; Parem ära proovigi.
moraali lugemine ja jutlustamine
Sa peaksid nii tegema; Sinu kohus on seda teha; Sinu ülesanne on seda teha.
nõu andmine, ettepanekute tegemine, lahenduse pakkumine
Ma soovitaksin..; Miks sa ei võiks asjale teistmoodi läheneda? Parim lahendus on..
loengu pidamine, loogika ja faktide kasutamine
Saad sa aru, et …; Kogemused ütlevad, et …; Faktid räägivad, et..
• hinnangu andmine, kritiseerimine, süüdistamine
Sa käitud rumalalt; Sa tegid valesti; Sa eksid;
• sildistamine ja naeruvääristamine
Sa oled lohakas töötaja; Sa räägid nagu insener; Selle vusserdasid küll ära!
• tõlgendamine, analüüsimine, diagnoosimine
Sa ütled nii seepärast, et oled vihane; Tegelikult on sul vaja hoopis..Sa tahad hea näida; Sa oled veidi paranoiline.
kiitmine, nõustumine
Tavaliselt teed sa õigeid otsuseid; Sul on nii suur potentsiaal; Sa oled edukas olnud; Sa oled ju alati hakkama saanud.
• rahustamine, kaasatundmine
Homme tunned sa hoopis teisiti; Külla asjad lähevad paremaks; Ka igal halval asjal on omad head küljed; Ära seepärast nii hirmsasti muretse.
• küsitlemine, uurimine, ülekuulamine
Miks sa seda tegid? Kui kaua sa oled seda tundnud? Mida sa selle lahendamiseks teinud oled? Kes sind mõjutanud on?
• tagasitõmbumine, kõrvalepõiklemine, naljatlemine, teema vahetamine
Mõtle asja headele külgedele; Püüa sellele mitte mõelda enne, kui puhanud oled; See meenutab mulle, kui..Sa arvad, et sul on probleeme!

Tasakaalu võti

Suhtlemistõkked: vaatlen end ning leian töökeskkonnas suhtlemistõkked, mida suhtlemises kasutan 

Kasutatud allikad
Tõhus juht. Meeskondade ja suhete juhtimise võtted. Thomas Gordon. 2003

Teemakohased lingid
Kuulamisoskus tuleb tööelus kasuks
Suhtlemise põhioskused: suhtlemistõkked. Kaidi Kiis. 2012