• TULEVIKU KOMPASS 2015 - kuraditosin tuli uue asukoha ja osalejate rekordiga

   18. novembril toimus Kuressaare Spordikeskuses Saaremaa noorte infomess Tuleviku Kompass 2015. Üritus on maakonnas saanud traditsiooniks toimudes sel aastal juba 13. korda. Suur osalejate arv kõneleb selle populaarsusest ning ühtlasi esitab ka pidevalt uusi väljakutseid korraldusmeeskonnale. Sel aastal tuli rinda pista asukohavahetusega tagamaks sündmuse suuremat osalejasõbralikkust.

   

  Messikorralduse koordineeriv rolli oli sel aastal taaskord Saaremaa Rajaleidja keskuse (karjääriinfo spetsialist Kristi Hints, keskuse juht Inga Teär ja karjäärinõustaja Marjana Luist) kanda, aga asendamatu meeskonnatöö osalised olid veel Saaremaa Noorte Infoportaali (infospetsialist Mari Arro), Saare Maavalitsuse (noorsoonõunik Anneli Meisterson), MTÜ Jangerid (Maris Paomees) ja Kuressaare Ametikooli (teabejuht Taavi Tuisk) esindajad. Suur tänu jätkuva toetuse eest kuulub Saaremaa Omavalitsuste Liidule ja Saare Maavalitsusele.

   

  Messi õnnestumisse andsid suure panuse ka head koostööpartnerid Mati Talvistu ja Meelis Kask (Kuressaare Kultuurivara), Mati Mäetalu ja Kalev Kütt (Kuressaare Spordikeskus), päevajuht Villi Martinson, visualiseerija Kati Orav, videokroonik Arni Ots (OÜ VIIV) ning vabatahtlikud Merle Simmer, Lukreezia Kajak, Marii Kõrgesaar, Kaie Kiil, Madis Roosipuu, Kaisa Maimann, Renali Kurgpõld, Tõnu Tiitma, DJ Remy ja DJ Martin. Korraldajate suur kummardus abilistele!

   

  Messil oli esindatud 36 eksponenti, kellest 20 tutvustasid võimalusi nii kesk-, kutse- kui ka kõrgharidusmaastikul. Ülejäänud tutvustasid mitteformaalse õppe, eneseteostuse ja vaba aja sisustamise võimalusi nii kodu- kui välismaal ning pakkusid mitmekülgset karjäärialast teavet. Osalejad hindasid kõrgelt eksponentide loomingulisi ja praktilisi lahendusi oma valdkonna ja pakutavate võimaluste selgitamiseks.

   

  Peamiselt on mess suunatud meie maakonna põhikooli kolmanda kooliastme ja gümnaasiumiosa õpilastele, aga laiemalt ka juba vanematele noortele, lapsevanematele ja teistele täiskasvanutele, kes karjääri- ja noorteinfost huvituvad. Sel aastal sündis osalejate rekord, registreerunute arv ulatus mõned kümned üle tuhande ning noorte osakaal sellest ületas 800 piiri. Iga-aastase suure külastatavuse taga on kindlasti hea koostöö maakonna koolidega, kes oma õpilaste kohaletulemist toetavad. Korraldusmeeskonnal on hea meel, et asukohavahetus kohaletulijate hulka ei kahandanud.

   

  MESSIMEENUTUSI SÕNAS JA PILDIS:

  Tuleviku Kompass 2015 proloog(autor Arni Ots)

  Tuleviku Kompass 2015 visualiseerija pilgu läbi(autor Arni Ots)

  Tuleviku Kompass 2015 läbi fotosilma(autor Kaie Kiil)

   

  11.11.2015 Meie Maa: Tuleviku Kompass joonistatakse üles 

  18.11.2015 Meie Maa: Täna toimub spordihoones “Tuleviku kompass” 

  19.11.2015 Meie Maa TV: Noorte mess tõi kokku üle 1000 osaleja 

  19.11.2015 Saarte Hääl: Kompass näitas tuhandele teed (FOTOD)

  19.11.2015 SH video: Mida pakkus tänavune Tuleviku Kompass Saaremaa noortele?

  19.11.2015 ERR: Kuressaares korraldati oma koolinoortele mõeldud infomess

   

   

 • Saaremaa rajaleidjad koolituslaagris "Kaitse end ja aita teist"

  Möödunud nädala lõpus, 21.-22.mail toimus päris Saaremaa kaugemas servas, Torgu kogukonnamajas maakonna põhikooli õpilastele mõeldud koolitus "Kaitse end ja aita teist" (lühidalt KEAT), mis käsitleb peamiselt pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Põnevas ja aktiivses koolituslaagris sai asjaosaline olla ka Saaremaa Rajaleidja keskuse esindus.


  Õpilaste päevad olid sisustatud erinevate ametkondade( Päästeamet, Punane Rist, Maanteeamet, Politsei, Elektrilevi, Kaitseliit jt) poolt üles seatud võistlusmängudega. Võistluspunktid olid näiteks pimedast autost esemete otsimine, lõhkekehade tuvastamine, tuletõrjevoolikute kokku panemine, metsast inimese ära päästmine, autoga üle katuse rullumise simulaatoris toimetamine, vigursõit ja palju muud põnevat ning elulist.


  Ka õpilasi saatvate õpetajate aja sisustamise eest oli hoolt kantud. Neljapäeva ennelõunal kogunes ligi paarkümmend klassijuhatajat, et kuulata Saaremaa Rajaleidja keskuse juhi Inga Teär´i ja sotsiaalpedagoog Maret Metsmaa esitlust Rajaleidja keskusest ning pakutavatest teenustest. Aknast sisse särava sooja päikese kiuste kujunes ettekande lõpp huvitavaks ja informatiivseks mõttevahetuseks. Arutleti õppenõustamise teenuste sisu ja kättesaadavuse üle ning üles kerkis mitmeid täpsustavaid küsimusi nõustamiskomisjoni töö ja meetmete rakendamise kohta.


  Peale kiiret jalasirutuspausi jätkas tubaste juttudega karjääriinfo spetsialist Kristi Hints, tutvustades lähemalt keskuse poolt pakutavaid karjääriteenuseid ning ärgitas kuulajaid uuel hooajal koostööle. Valdav osa KEAT-il viibinud pedagoogidest on tuleval õppeaastal seitsmendate klasside juhatajad ning seega just see sidusgrupp, kellega Saaremaa Rajaleidja keskuse karjääriteenuste poolel on edaspidi plaanis tihedamat koostööd arendada.


  Et muidu põnevust ja hasarti täis laager õpetajate jaoks liiga staatilise toas passimisena ei tunduks otsustasid rajaleidjad oma „eetriaja“ lõpetada erinevate meeskonnatöö harjutustega. Eeskätt selleks, et jagada häid ja lihtsaid meetodeid, mida rakendada oma töös õpilastega ent samas ka väikese tagamõttega, et meeskonnamängud sümboliseerivad hästi Saaremaa Rajaleidja keskust ning lõimitud õppenõustamis- ja karjääriteenuseid.


  Kevadise päikese ja ülejäänud KEAT-il osalejate tähelepanu paistel sooritati õues „meeskondlik suusatamine“ ja „kanalisatsiooni ehitamine“. Lisaks elementaarsele koostööoskusele ja kiirele tegutsemisele nõudsid need ka omajagu nutikalt mõtlemist. Muheda meeleolu saatel analüüsiti peale sooritusi, kuidas võiks meetodeid rakendada ning varieerida ja mis on neist õppida.


  Lõpetuseks said pedagoogid ennast proovile panna „silla ehitamise“ harjutusega, kus sisuliselt peavad ühe meeskonna kaks poolt eraldi ruumides ja etteantud vahenditest valmis ehitama kumbki pool silda, orientiiriks vaid gruppide esindajate põgus kohtumine ja nende võime seletada ning kokku leppida, nii, et harjutuse lõppedes on mõlemad sillapooled ühendatavad ja tervikkonstruktsioon võimeline kandma kahte liitekohale asetatud pastakat. Mõne jaoks ärevust tekitavaks, teistele jälle rahustavalt, mõjus fakt, et sama ülesande on täiesti edukalt sooritanud 6.klassi õpilased hoolimata sellest, et õnnestumine näib esialgu olevat raske.


  Kokkuvõttes võib öelda, et õpetajad (antud situatsioonis kui õppijad) ei jäänud millegagi hätta, olid optimistlikud, motiveeritud ja leidlikud ning usinad ka kohtumise lõppedes kuuldut ja kogetut analüüsima. Juttu jätkus veel lõunasöögi sabaski seistes. Väga tore oli mõista, et just sellised koostöö ja esitlusvormid on väga kaasahaaravad ja mõjusad nii haridustöötajatele kui ka hariduse tugiteenuste pakkujaile.

 • Saare maakonna hariduse tugiteenuste seminar läks igati korda

  12. veebruaril Kuressaare ametikooli konverentsisaalis toimunud Saaremaa Rajaleidja keskuse ja Saare Maavalitsuse koostöös korraldatud hariduse tugiteenuste seminar oli edukas. 

  Seminaril oli 69 osalejat ja käsitletud teemade olulisust ning aktuaalsust näitas see, et kuulajate toolid olid tihedalt täidetud kuni päeva lõpuni.

 • 10.02 Rajaleidja keskuse infoseminar Kuressaare Gümnaasiumi õpetajatele
 • 09.02 12. veebruaril 2015 toimub Kuressaares Saare maakonna hariduse tugiteenuste seminar
 • 24.11 Saare maakonna noorte infomess "Tuleviku Kompass" oli edukas
 • 03.11 18.novembril toimub 12. Saaremaa noorte infomess TULEVIKU KOMPASS
 • 31.10 Saaremaa Rajaleidja keskuse psühholoog osaleb EKPÜ, TLÜ ja SA Innove mahukas ühisprojektis, mille testinorme aitavad koostada 3 Saare maakonna põhikooli