Suured Ideed Noorte Algatusel, lühidalt SINA, sündis 2007. aasta kevadel äratundmisest, et Eesti noortele on hädasti vaja pakkuda inspireerivat õpikeskkonda, mis annaks väljundi nende sotsiaalsele tundlikkusele ning julgustaks oma ideid teostama. SINA pakub koolinoortele alternatiivset õpielamust – võimalust proovida sotsiaalset ettevõtlust oma algatuse loomise ning juhtimise kaudu.

Usume, et oluline muutuste loomise võimalus peitub just noortes. Meenub ühe teadlase lause, et temalt pole mõtet küsida tuleviku ühiskonna kohta, seda tuleks küsida hoopis lasteaiakasvatajatelt, sest nemad näevad kõige selgemini, millised inimesed seda ühiskonda määrama hakkavad. SINA ei tegele küll nii väikeste lastega, kuid kaudselt järgib siiski sama põhimõtet – iga inimene on määrav ja loomaks Eestis positiivseid muutusi, on meil vaja rohkem hoolivaid ja ettevõtlikke inimesi, kes on valmis neid muutusi ellu viima. Pelgalt esseekonkursite ja reklaamikampaaniatega ei mõjuta noorte hoiakuid väga sügavalt, vaja on pakkuda ehedat tegemisrõõmu ja –kogemust. Kui inimesel on juba kooliajal olnud võimalus näidata üles initsiatiivi ja võtta vastutus millegi suurema tegemise eest, siis tulevikus on ta samuti julgem, enesekindlam ning altim uutele ettevõtmistele. Nii suunamegi SINAs õpilasi enda ümber ringi vaatama, küsima endalt, mida tema saaks teha, ja siis aitame tal kogenumate juhendamisel oma esimene sotsiaalse algatuse idee ellu viia.

Tänaseks on noored Eesti erinevates paikades osalenud väga erinevates projektides, nt loodushoiu, integratsiooni, lastekodulaste, hüljatud loomade teemal. Oktoobris alustasid oma projektidega juba uued koolinoored. SINAs kaasa löönud noored on leidnud, et nad on saanud kogemusi ja oskusi, mille omandamiseks on seni võimalus puudunud. Noorte jaoks on oluline seegi teadmine, et tegutsemisvõimalusi saab endale ka ise luua ning alati leidub neid, kes on nõus aitama ja kaasa lööma. Mitmed on tähtsustanud seda, et SINAs saadi juurde indu edaspidigi midagi uut algatada, midagi ise teha. See ehk ongi suurim tunnustus meie tööle.

Artur Taevere, Heateo SA juhatajat, on öelnud: „Keskmise eestimaalase tööelu kestab tõenäoliselt umbes 10 tuhat tööpäeva. See on 80 tuhat tundi. Mõnikord ma mõtlen, et see oleks päris kole, kui oled 79 tuhat tundi ära töötanud ja avastad, et kogu selle aja oled kulutanud tegevusele, mis ei tee õnnelikuks sind ennast ega ka kedagi teist.“ On suur õnn, kui töö ühendab kahte asja – annab võimaluse teostada omaenda ideid ning samal ajal aidata teistel leida ja teostada omi; noortega tegelemine selliseid võimalusi kahtlemata pakub.

See on võimas tunne, kui järjest enam inimesi näeb omaenda võimalusi asju korda saata, midagi ära teha, muudatusi ellu kutsuda. Nende inimeste lood innustavad ja kinnitavad, et kõik on siiski võimalik. Meil jääb üle vaid soovida, et igal Eesti noorel oleks juba koolipõlvest kaasa võtta vähemalt üks lugu sellest, kuidas igaühel on võimalus midagi muuta.
Kairi Kruus
kommunikatsioonijuht