Marje Reimund
Karjäärinõustaja
Raplamaa Noorte Teabekeskus

Karjäärinõustamise Teabekeskusel on kena traditsioon korraldada nii haridus- kui tööhõivesektori nõustajate võrgustikule talve- ja suvekoole Eestimaa erinevais paigus ja tingimata koos lisaväärtustega. Oleme nautinud unikaalsust Lääne-Virumaal Kohala mõisas ja hubasust Haapsalu atmosfääris. Seekord oldi koos Otepää kandis, Pühajärve puhkekeskuses.

 


Kolme päeva sisse mahtus huvitavaid loenguid, rühmatöid ja sportlik – meelelahutuslik osa. Kuid kahtlemata kõige oodatum – nagu sellistel kokkusaamistel ikka – oli kolleegidega taaskohtumine ja kogemustevahetus.

Tartu Kutsehariduskeskuse karjääriplaneerimise osakonna nõustaja Merike Sassi läbiviimisel töötati rühmades kogumikega, mida jaotatakse käesolevast õppeaastast maakondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste vahendusel Eestimaa kõikidele üldhariduskoolidele karjääriplaneerimisalaseks tööks. Kaire Savisaar Tallinna Karjäärikeskusest tutvustas valikainekava metoodilist materjali põhikooli vanemale astmele. Mõlema nõustaja esitatud materjalid sisaldasid praktiliseks tööks vajaminevaid õpilaste töölehti.

 


Hetkeolukorra kutsehariduses andis edasi Andres Pung Haridus- ja Teadusministeeriumist. Tööturu olukorrale heitsid pilgu Aire Varblane ja Katrin Raadom Sotsiaalministeeriumist. Räägiti veel kutsekvalifikatsiooni omistamisest ja tööhõiveprognoosidest. Eurodesk Eesti eestvedaja Epp Adleri ettekande teemaks oli Eesti osalemine Euroopa teavitamise võrgustikus. Ühiselt sai arutatud ka nõustamiskeskuste organisatsioonilisi küsimusi ning kuulatud Karjäärinõustajate Ühingu uudiseid. Teemasid jagus nende kolme päeva sisse teisigi.

Talvekool ei ole enam mägede taga!