Aasta 2010 on lõpule jõudmas - vaatame teiega koos tagasi ning salvestame tähtsamad märksõnad ja arengud.

Kvaliteet. Aasta möödus karjääriteenuste kvaliteeditagamise süsteemi loomise tähe all. Kvaliteedi tagamiseks ja juhtimiseks tuli kõigepealt sõnastada, mis on hea kvaliteet, kuidas kvaliteeti mõõta, jälgida ja parendada. Kvaliteedieksperdi Katrin Kreegimäe eestvedamisel ja KTK spetsialistide kaasabil on süsteem tänaseks kirjeldatud karjääriteenuste, karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise ning karjääriõppe kvaliteedikäsiraamatutes. Kaasa aitasid mõelda partnerkeskuste ja -koolide, samuti töötukassa, kõrgkoolide karjäärikeskuste spetsialistid.

Koolitused. Spetsialistide koolitusvõimaluste ring oli aastal 2010 lai. Aasta alguses lõpetas 62 spetsialisti põhialuste koolituse, mille järgselt läbisid karjäärikoordinaatorid ja karjääriinfospetsialistid baaskoolituse. Täienduskoolitused toimusid järgmistel teemadel: Google Analytics, tööturuinfo, aktiivse kaasamise meetodid nõustamises, testikoolitus, nõustaja töö gruppidega. Lisaks oli 8 spetsialistil võimalus osaleda nädalastel õppevisiitidel Soomes, Luksemburgis, Inglismaal ja Prantsusmaal. Kogemuste jagamist ja võrgustikutööd toetas traditsiooniline karjäärispetsialistide suvekool. Karjäärispetsialistide tasemekoolituse edendamise eesmärgil korraldati koolitajate õppevisiit, kus Eesti koolitajatel oli võimalus tutvuda Soome karjäärispetsialistide õppimisvõimalustega viies Soome kõrgkoolis.

Metoodika. Karjäärinõustajate tööriistapagas sai olulist täiendust. Koos kevadega jõudis spetsialistide lugemislauale Kanada professori N. Amundsoni raamat „Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine: olemine ja tegemine“. Nõustajate ühistööna valmisid näidiskavad grupinõustamise läbiviimiseks koolides. Sügis andis eelnevale tubli lisa – 20 partnerkeskuste nõustajat said uue isiksusetesti kasutusõiguse. Paberi-pliiatsi testide aeg on möödas – testimine „kolib“ arvutisse.

„Tööturuinfo teejuht“ abistab karjäärispetsialiste ja noorsootöötajaid tööturuinfo leidmisel ning statistika ja prognooside tõlgendamisel. Õpirändealase info levitamise eesmärgil avaldati „Õpirände varalaegas“, uuendati veebimaterjali Euroopasse õppima, uuendati veebilehe Ploteus ja õpirändevõrgustike blogi Maalt välja lingikogu jm materjale. Aasta lõpuks valmis õpirändevõimalusi tutvustav klipp, mida on näha nii veebis, teles kui kino jm ekraanidel.

Karjäärispetsialistide tunnustamine. Käesolev aasta jääb ilmselt paljudele meelde ka ühe erilise sündmuse tõttu, nimelt karjäärispetsialistide tunnustamine. Aasta alguses valmis vastav statuut, märtsis kuulutati teavituskonverentsil välja konkurss ja juba suvekoolis tunnistati 2009. aasta parimaks karjäärikoordinaatoriks Kaja Kasak, karjääriinfo spetsialistiks Silja-Lilles Sula ja karjäärinõustajaks Ülle Soonik. Esmakordselt kuulutati välja ka SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse parim partnerkeskus - Hiiumaa Teavitamis- ja nõustamiskeskust HUPS. Hea meel on tõdeda, et meie pisikeses vabariigis töötab nii palju tublisid karjäärispetsialiste.

Teenusepakkumine. Karjääriinfot vahendatakse ja karjäärinõustamist pakutakse 17 partnerkeskuses. Kui võrrelda 2009. a ja 2010. a I poolaastat, siis näiteks karjäärinõustamise kättesaadavus suurenenud ca 40% ja karjääriinfo kättesaadavus suurenenud ca 3 korda. Tubli töö! Ka koolides käib noortele karjäärialaste nõuannete jagamine hoogsalt, kokku 33 kooli on oma südameasjaks võtnud karjääriõppe valikaine pakkumise jm tegevuste läbiviimise, millega toetatakse noori nende tulevikuvalikute tegemisel.

Teavitustöö. Avalikkuse teavitamine karjääriteenustest läbib kõiki meie töid ja tegemisi. Aasta avati konverentsiga Väärt Nõu. Seal rääkisime koos kohalike omavalitsuste haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega karjääriteenuste rollist ühiskonnas ja erinevate osapoolte rollist karjääriteenuste kättesaadavuse soodustamisel.

Karjääriteenuste tähenduse kinnistamiseks ühiskonnas ja teenusepakkujate leidmise lihtsustamiseks, töötati välja karjääriteenuste märgi visuaal ja tunnussõna. Edaspidi viitab Rajaleidja nii infokeskkonnale kui karjääriteenustele.

Rõõm on tõdeda, et 2010. a oli meie jaoks hea aasta, rikkalik. Rikkalik igas mõttes – kogemuste, avastuste, pingutuste, väljakutsete ja rõõmuga.

Lõbusat aasta lõppu ja edukat uut aastat kõigile lugejatele!