Koolivaheaja teisel päeval, 25. oktoobril kohtusid Valgamaa Rajaleidja keskuse ees grupp maakonna koolide õpetajaid, karjäärist huvitatuid, et alustada teekonda Otepääle. Keeni Põhikooli õpetaja Saima Telliga, kes ühtlasi Valga Maavalitsuse karjäärikordinaatorite ainesektsiooni esimees, koostöös oli kavandatud õppekäik Otepää piirkonna nelja erinevasse ettevõttesse. Päeva peamine eesmärk oli pakkuda mõtteainet ametitest, töökohtadest ning kuulata ettevõtjaid – mida nemad ootavad tänapäeva noortelt.

UPM Kymmene Otepää AS

Hommik oli sõiduks veidi ekstreemne – lumi ja libedus, kuid meie õnneks oli bussiroolis Hillar Salumäe, kes on kunagi ka sõitnud rallit. Läbi mõnusa laia lumesaju algaski sõit Otepääle ja esimene külastuskoht oli Otepää vallas asuv Väike-Trommi turismitalu. Turismistalu tegemisi tutvustas maja perenaine isiklikult. Ootamatusteks pideva valmisoleku musternäidis oli taluhoovis võimust võtnud kaevetööd. Töömehed ja – vahendid, mida oli peremees oodanud juba nädalaid.

Karjääripäev algas turismitalu kaminaruumis soojalt – perenaine, kes oli kaminasse tule teinud, köögis kohvi valmistanud ja meie endi toodu soojad pirukad maitsmiseks. Peale esmast tutvusringi (sest paljud õpetajad kohtusid esimest korda) räägiti ka päeva ootustest osalejate poolt – märksõna päevast. Päev võis alata. Väike – Trommi perenaine tutvustas turismivaldkonna rõõme ja muresid, arenguid ja plaane tulevikuks.

Järgmisena võttis seltskonna vastu UPM Kymmene Otepää AS – maakonna suurimaid ettevõtteid. Ettevõtte tegemistest andis ülevaate tegevjuht Ando Jukk. Ettevõtte personalipoliitikast andis väga hea ülevaate Evrika Lepik, mida oli ka koolitöötajatel hea kuulata – mis on tööandja silmis oluline. Peale ettevõtte tutvustust ja küsimuste ringi külastati ettevõtte tootmisruume, mis oli põnev kogemus. Valgamaa Rajaleidja keskuse juht Jaanika Käst märkis, et tootmistehast külastades oli näha, et asutuses pannakse suurt rõhku tööohutusele.

Edasi viis tee Otepääl asuvasse kaltsu- ja lõngavaipade tootja OTEKS AS ruumidesse. Ettevõtet tutvustas ettevõtte juht Andres isiklikult. Räägiti firma ajaloost ning aegade jooksul toimunud muudatustest, arengutest ja tulevikumõtetest. Peale tutvustus- ja küsimusteringi viidi osalejaid tööstusruumidesse, kus valmimad vaibad, käsitööpaelad.

Viimane ettevõtte külastus viis huvilisi Otepää Talispordimuuseumi, kus meid ootas juba muuseumi juht Jana Mae. Muuseumis anti ülevaade talispordiga seotud valdkonnale. Lisaks muuseumi külastusele oli hea võimalus näha kogu Tehvandi keskuse võimalusi – konverentsiruumid, ajakirjanike boksid, jm võimalused, tutvustas maja perenaine Elle Luhtaru.

Ala Põhikooli keemia,geograafia, bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja Evelyn Tamm: Minule oli päev vahva - sain kasulikke ideid ja teadmisi nii karjääri kui ka Eesti majandusgeograafia õpetamiseks. Seega ka geograafia õpetajad võiks olla sellistel käikudel kaasatud. Otepää vaibatehasest ei teadnud enne midagi. Suusamuuseumi asukohta teadsin, aga polnud sisse astunud. Nüüd tean, et põnev koht õpilastega päeva veetmiseks. Veelkord tänan korraldajaid!

Valgamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Jelena Kalames: Noorte juhendamine läbi koolielu sisaldab palju aspekte. Koolielu etapp saab läbi ning noor suundub oma oskuste ning teadmistega täiskasvanu ellu: haridus-, eriala- ning töökoha valikud. Millele peame panema rõhua-setuse just noorte huvidest lähtuvalt? Mis aitab teda edasi?
Otepää vineeritehase personalitöötaja sõnumid : noor näitab enda suhtumist praktikal olles. Motivatsiooni ammutatakse huvist valdkonna kuid ka töötamise vastu. Töötamine on na-gu protsess – Kas Sulle meeldib tööd teha? Oled Sa uudishimulik? Aktiivsus ning huvi töötami-se vastu avaldavad muljet tööandjale – väga lihtne ja loogiline tõdemus. Kuid miks siis kõik praktikandid ei näita ennast nii? Kui tuled praktikale selleks, et tunnistusele saada linnukese, raske leida motivatsiooni ning olla aktiivne. Eesti on piisavalt väike, et läbi praktika saada esimest edukat töölendu. Leia motivatsiooni ja tunne huvi praktikaajal.
Personalitöötaja omandab oma töös oskust tõlgendada kandideerimisdokumente. Peab kandideerimise dokumentidest läbi nägema. Kvaliteet ei ole kiita. Sõnum noorte juhendajatele – toetage oskust koostada kandideerimisdokumente. Läbi selle suurendame noore võimalusi näh-tav olla tööandja silmis.

Valga Maavalitsuse Haridus – ja sotsiaalosakonna peaspetsialist noorsootöö alal Merike Soomets : Mulle väga meeldis eilne päev, nägin/ kuulsin kuidas osatakse tänapäeval kõrvale jätta töötajaid valides sõprus ja sugulussuhted - see on võimalik ja lausa vajalik, et üks organisatsioon saaks toimida. See mõte mulle väga meeldis. Ka see, et on olemas veel juhte kes oskavad jääda iseendaks. Meeldis veel, et kõik toimis - ei olnud tormamist. Ega ühe päeva jooksul ei jõuakski rohkemat.

Valga Põhikooli matemaatikaõpetaja, 9 klassi klassijuhataja Karin Kütimets: Päev oli väga hästi läbi mõeldud, kulges vaatamata raskendatud ilmastikutingimustele sujuvalt. Erinevaid ametikohti peab ise nägema, et otsustada, kas midagi sellist sobiks või mitte. Vineeritehases või kaltsu- või lõngavabrikus töötamine nõuab inimeselt teatavat rutiinitaluvust, puhketalu pidamine organiseerimist. Sain kinnitust, et õpilastele võikski näidata erinevaid ettevõtteid, et nad saaksid ettekujutuse reaalsest töömaailmast. Oli tõeliselt hariv, samas tavalisest täiesti erinev õppepäev. Aitäh kutsumast!

Päeva kokkuvõttes ja aruteluringis kavandati juba uut kohtumist, mis võiks aset leida kevadisel koolivaheajal. Kasulikuks peeti kogu päeva ning koolid said häid mõtteid, kontakte oma igapäeva tööks.

Pildigalerii