Igaüks, kes õppimise lõpetab, on liiga vana; olgu ta siis 20- või 80-aastane.
Henry Ford

Kuigi täiskasvanud õppija vanuseks loetakse vahemik 25–64 eluaastat, on valmisolek õppimiseks oluline igas eas. Tänapäeva ühiskonnas, kus töötingimused ja keskkond kiiresti muutuvad, võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid jne, on tööealise inimese pidev enesetäiendamine hädavajalik.

Täiskasvanud õppija on see, kellele õppimine ei ole põhitegevus – ta õpib tööl käimise, laste kasvatamise või mõne muu tegevuse kõrvalt. Täiskasvanud õppija võib valida just endale sobiva õppimise koha, õppevormi ja koormuse.

Koolid pakuvad erinevaid õppimisvõimalusi (kutseõppe liike ja täis- ja osakoormusega õppimist) vastavalt vajadusele ja nõudlusele. Seetõttu on soovitatav õppimisvõimaluste kohta info saamiseks pöörduda otse kooli poole.

Näide elust: Kõrgharidusega inimene soovis minna õppima väikelaevade ehitust. Kutsehariduse andmebaasist infot otsides selgus, et sobiv eriala kutsekoolis oli mõeldud põhikooli lõpetajatele. Õnneks inimene ei loobunud ja kontakteerus kooliga. Selgus, et tal on siiski võimalik huvipakkuvat eriala õppida – ta ei pea uuesti läbi tegema üldaineid ja saab omandada vaid kutseoskused. 

Tasakaalu võti

Küsimused endale: 

  • Mis on minu jaoks õppimisel oluline? Mida väärtustan?
  • Mis mind motiveerib nii õpingute alustamisel kui selle ajal?
  • Milliseid takistusi ja raskuskohti näen enda puhul? Mida saan teha nende raskuste ületamiseks? 

Milliseid õpikogemusi oman?  Valin välja ühe õpikogemuse ja analüüsin seda allolevate küsimuste abil. 

  • Milliseid kohustusi täitsin, oskusi kasutasin? 
  • Milliseid kursusi või tegevusi õppimise ajal nautisin? 
  • Millised isikuomadused mind õpingutes aitasid? 
  • Mida ma saavutasin? 

Tööleht: minu õpiplaan

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Teemakohased lingid
Elukestva õppe strateegia 2014-2020 paneb paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid.
Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC 2011-2012 annab võimaluse võrrelda Eesti 16–65aastaste inimeste peamisi infotöötlusoskusi teiste riikidega.