Grundtvigi projektidega olen seotud 2004. aastast – sealt sai alguse juba 8 aastat kestev koostöö, mis on laienenud nii teemade kui ka riikide näol. Jagan siinkohal mõne näite varal oma kogemusi.

Olen käinud aastate jooksul kolme erineva Grundtvigi projektiga kümnes riigis ja tutvunud paljude asutustega. Võin öelda, et oman pilti Euroopa täiskasvanute koolitusest ja nõustamisest – see aitab paremini nõustada ja mõista, millises seisus oleme meie.

Näiteks Grundtvig õpikoostööprojekti Ways of Helping Immigrants Through Education (2008-2010) kuulus 8 riiki: Soome, Belgia, Eesti, Saksamaa, Hispaania, Türgi, Ungari, Iirimaa. Eesmärk oli õppida, kuidas täiskasvanute koolitusega aidata kaasa tasakaalustatud multikultuurse ühiskonna loomisele. Kuigi integratsioon Euroopas ei ole läinud päris soovitud rada, siis iga kohtumine loob sidemeid ja aitab paremini mõista teist kultuuri.


Täiskasvanute karjäärikeskuse külastus Corkis Iirimaal

Samas koostöös sündis uus projekt Disadvantage: Convening an Educational Response (2010-2012). Eesmärk on vahetada kogemusi ja leida võimalusi, kuidas hariduse kaudu toetada piiratud võimalustega täiskasvanuid. Toimunud kohtumiste jooksul oleme näinud, milliseid võimalusi pakuvad eri haridus- ja sotsiaalsüsteemid, milline on iga asutuse roll. Vt lisa projekti kodulehelt discoverproject.110mb.com.

Tänu tekkinud headele suhetele sai teoks ka isiklik soov – täiskasvanute koolituse ja nõustamise praktika. Septembrist detsembrini 2010. a olin assistent St John´s Central College´is, Corkis, Iirimaal. Aasta hiljem võin öelda, et antud kogemus on väärt rohkem, kui kohal olles tundus. Viibimine kodust eemal on enda tundmaõppimiseks hindamatu väärtus. Võime küll teha teste ja arutada nõustajaga, kuid isiklik kogemus näitab tegelikku võimet hakkamasaamisest võõras keskkonnas. Lisaks erialane kogemus, mida mõnepäevase külastusega ei ole võimalik saada. Olin assistent ja täitsin juhtkonna antud ülesandeid, mis aitas mõista nende igapäevatööd. Külastasin ka teisi asutusi – nii sain ülevaate täiskasvanute koolituse ja nõustamise süsteemist Iirimaal.

Mõned tähelepanekud õpirändamisest
Kui plaanid minna välismaale praktikale, mõtle korralikult läbi, kas oled valmis pikalt kodust eemal olema. See võib osutuda raskemaks, kui arvata oskad – võibolla sobivad Sulle lühemad visiidid. Leia võimalusi suhtlemiseks kodustega, näiteks Skype’i teel. Kohapeal leia inimene, kellega luua usalduslik suhe. Hakka varakult eluaset otsima, näiteks CouchSurfingu kaudu nagu mina. Leia võimalikult sobiv praktikakoht, pannes praktika sisu paika juba enne sõidu algust. Vastuvõtjad on reeglina hoolivad inimesed, kuid ära unusta, et tegelikult vastutad asjade sujumise eest Sina ise – alustades reisi korraldamisest kuni sisulise tööni. Kombed võivad kultuuriti erineda, kuid sõbralik suhtumine ning naeratus aitavad alati.

Head kolleegid! Soovitan kasutada Grundtvigi õpirände võimalusi, et saada teada midagi uut endast, teistest ja täita kogemustepagasit, olemaks veelgi parem nõustaja.


Signe Reppo, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi täienduskoolituse programmijuht