Üheksas Tallinna ettevõtluspäev toimub 2. oktoobril 2012

 

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab ettevõtluspäeva eesmärgiga tunnustada ja väärtustada ettevõtjaid ning ettevõtlikku elustiili, pakkuda ettevõtjatele või ettevõtlushuvilistele uut ja kasulikku infot ettevõtluse valdkonnast ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega.

 

2012. aasta ettevõtluspäeva läbiv teema on EDU VALEM, mida käsitletakse erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt, alustades ettevõtte personali-, koolitus- ja turundussüsteemist ning põhiväärtustest, lõpetades koostöösuhete, teeninduskultuuri, kogemuste, ettevõtlustoetuste ja vastutustundliku ettevõtlusega. Teema annab ürituste korraldajaile hea võimaluse rääkida oma edu valemist valdkonna spetsiifikast ja tegevusvaldkonnast lähtuvalt.

http://ettevotluspaev.tallinn.ee/