Tallinna Pedagoogilises Seminaris lahtiste uste päev 22. märtsil.