Avatud uste päev Tallinna Ülikoolis toimub 19. märtsil 2010

www.tlu.ee