Tallinna Ülikoolis toimub 18.-22. veebruaril Tudengivarju nädal!
Selle raames on gümnaasiumiõpilastel võimalus osaleda ülikoolielus ning käia koos huvipakkuva eriala tudengiga loengutes, raamatukogus ning teha kõike muud, mis üliõpilaselu juurde kuulub.

Tudengivarju nädal võimaldab tutvuda ülikooliga ja saada aimu õppetöö ülesehitusest. Kõik nimetatud tegurid toetavad erialavalikut. Oodatud on kõik gümnaasiumi- ja kutsekoolinoored!

Registreerumiseks tuleb valida eriala, mille tudengit varjutada. Erinevatel päevadel on võimalik osaleda ka mitme aine õppetöös. Kirja saab end panna meie kodulehel.

Küsimuste korral saab lisainfot leheküljelt esindus.ee/tudengivari või kirjutades meiliaadressil kadri.eisenschmidt@tlu.ee.

Kohutmiseni Tudengivarju nädalal!


--
Kadri Eisenschmidt
Õpilasakadeemia projektijuhi kt, Tallinna Ülikool
kadri.eisenschmidt@tlu.ee
tel: 6409 369, mob: 5663 9031
www.tlu.ee/akadeemia || www.facebook.com/akadeemia