EL Sotsiaalfondi meede 1.1 projektide rahastamise 1. taotlusvoorus sai Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskus positiivse otsuse oma projekti “Kutsesuunitlustöö arendamine Tallinna üldhariduskoolides” rahastamiseks. Projekti maksumuseks on 500 000 EEK.

Projekti eesmärgiks on toetada Tallinna noorte kaasatust võimetekohasesse õppesse ning kaasa aidata nende elukutsevaliku õnnestumisele. Selle eesmärgi täitmiseks töötavad Karjäärikeskuse nõustajad välja uue koolituskava, koostavad vajaliku õppematerjali ning alustavad nende põhjal koolide karjäärikoordinaatorite koolituste läbiviimist.Täpsem info: Leonid Fieveger, telefon 6 46 67 27