Sten Rinne
MTÜ BGC Grupp
Juhatuse liige

20. novembril toimus Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses gümnaasiumis õppivatele noortele suunatud haridus- ja karjäärikonverents Sinu võimalused 2005. Huvi konverentsi vastu ületas julgemadki ootused - kõik 500 kohta said täidetud juba mitu nädalat enne konverentsi toimumist.


Ettevõtmise eesmärgiks oli praktiliste ja mõtlemapanevate ettekannete kaudu aidata noortel mõista oma võimalusi ning julgustada gümnaasiumi peatseid lõpetajaid mõtlema sügavamalt tänaste otsuste mõjule tulevikus.


Esinejad elust enesest

 

Konverentsil esinesid kuus oma ala spetsialisti, kes selgitasid noortele nende võimalusi erinevate teemade kaudu. Näiteks rääkis Tiina Saar CV-Online’ist, kuidas tööturul ellu jääda ja andis praktilisi juhiseid töökohale kandideerimiseks. Mihkel Pärjamäe Invictast käsitles isiksuse arengu ja edukuse teemat ning rääkis eesmärkide seadmisest. Ühe kaasahaaravama ettekande tegi Peeter Koppel Ühispangast, kes õpetas, kuidas oma rahaga “džunglis” ellu jääda.


Uuring õpilaste hulgas

Konverentsi idee tekkis 2003/2004. õppeaastal rohkem kui kuuesaja 11. ja 12. klassi õpilase seas korraldatud küsitlusest, millest avaldus, et noortel puudub terviklik pilt õpingute ja tulevase tööalase karjääri vahelistest seostest. Koolilõpetajatele polnud selge, milline on tänaste otsuste ja valikute mõju tulevikus tööjõuturul konkureerides, miks ühte või teist teed valida ning kuidas näha alternatiive.
Uuringust selgus ka, et üle 90% küsitletutest soovinuks saada rohkem teavet oma edasiõppimisvõimaluste kohta, s.h. kuulda personalispetsialistidelt ja teistelt oma ala tipptegijatelt ning arvamusliidritelt, millist töötajat tööturul hinnatakse. Üle poole vastanutest (58%) leidis, et ei tea mitte midagi tööturu praegusest olukorrast või teab sellest üpris vähe. 92% oleks soovinud saada infot Eesti ja Euroopa Liidu tööturu arengusuundadest lähiaastate jooksul, 64% küsitletutest leidis, et tulevase eriala valimine on raske. Suure osa vastanute jaoks seostus see teema erinevate muredega, nagu vale erialavalik, töötajäämine, ebapiisav palk ja ebahuvitav töö.


Positiivne tagasiside

Konverentsi tagasiside oli väga positiivne ja enamik vastanutest leidis, et sellelaadne üritus on koolilõpetajatele vajalik. Rahule jäädi terve konverentsipäevaga – nii teemade, esinejate kui ka korraldusega. Üldine hinnang konverentsipäevale 5 palli süsteemis oli keskmiselt 4,5.
Ürituse korraldas tudengite juhitud MTÜ BGC Grupp koostöös Estonian Business Schooli, Eesti Ühispanga, EMT, CV-Online’i, Haridusameti jt partneritega.
Konverentsi kohta saab täiendavalt lugeda www.voimalused.ee.