TTG karjäärikeskus

7. – 8. veebruaril toimus Toila Sanatooriumis järjekordne Karjäärinõustamise Teabekeskuse poolt korraldatud Talvekool.


 

 

Esimese päeva sisustasid väga huvitavad ja atraktiivsed lektorid Hannes Rumm ja Daniel Vaarik. Juhindudes nende näpunäidetest, püüdsime TTG karjäärikeskuse jaoks sõnastada tähtsamad mõtted, mida ajakirjanikele meie töö tutvustamiseks kindlasti öelda. Põhiline, mida tahame edastada on see, et:
“Tegeleme nii karjääri- kui ka psühholoogilise nõustamisega. Toetame Tallinna üldhariduskoolide karjäärikoordinaatorite tööd. Meie teenused on Tallinna koolinoortele tasuta.”

Teisel päeval tekitas poleemikat Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Anu Allekandi ettekanne Integreeritud nõustamismudel. Selle loodava mudeli järgi on tulevikus maakondlikes keskustes vähemalt 3 töötajat, kelle töö on tõenäoliselt ka riiklikult finantseeritud. Lisaks nendele võib iga omavalitsus vajadusest lähtuvalt palgata veel teisi nõustamisspetsialiste.

Meie, TTG karjäärikeskuse psühholoogid, tundsime head meelt, et meil on kindel koht selles uues noorte nõustamismudelis. Juba praeguseks on Tallinna Linnavalitsus aastaid toetanud TTG karjäärikeskuse tegevust. Seda näitab ka Tallinna linnapea hr Jüri Ratase külaskäik karjäärikeskusesse 10. veebruaril 2006. Meil oli suur rõõm tõdeda, et hr linnapea oli huvitatud meie tööst, väärtustas seda ja mõistis selle vajalikkust noortele.

Ootame põnevusega SA Innove ja Karjäärinõustamise Teabekeskuse uusi huvitavaid koolitusi.