Täna stardib Rajaleidja karjäärikuu. Eksamite ja koolilõpetamiste eel on just märts paljude õppijate jaoks edasiste karjäärivalikute tegemise aeg. Seetõttu kutsub Rajaleidja kõiki noori oma keskustesse tasuta karjäärinõu saama. Vajaliku info viib noorteni täna algav Rajaleidja teavituskampaania.

Tasuta karjäärinõu pakuvad 15 Rajaleidja keskust üle Eesti ja nõustamisele saab registreeruda kodulehel www.rajaleidja.ee asuva registreerimisvormi kaudu.

Tartumaa Rajaleidja keskuse juhi Piret Tatuntsi sõnul on otsuse tegemine uute ametite ja valikute paljususe tõttu noore jaoks tihti keerukas: „Parima võimaliku valiku tegemise eelduseks on enda tugevate külgede tundmine, võimaluste nägemine ja nendest lähtuvalt tegevusplaani koostamine. Sellisel hetkel saab noortele appi tulla Rajaleidja, kus valdkonna asjatundjad aitavad end ja võimalusi analüüsida, parimad valikud välja selgitada ning hea plaani koostada.“

Infot Rajaleidja karjäärikuu kohta aitab noorteni viia tänasest algav ja neli nädalat kestev teavituskampaania. Peamiselt veebi- ja sotsiaalmeedia kanalites läbiviidav kampaania tutvustab valikute mitmekesisust ja kutsub noori Rajaleidja keskusesse karjäärinõu saama.

Kampaania illustratsioonide autor on noorte seas tuntust kogunud kunstnik Fred Kotkas, kelle loodud hübriidametid vihjavad läbi huumoriprisma oskuste, võimete ja huvide segunemisele, mille targal kombineerimisel on igal noorel võimalik konstrueerida endale sobilik tulevikuamet. Humoorika hübriidameti saab iga noor endale luua www.rajaleidja.ee veebilehel. Päriselus tähtsate otsuste langetamiseks ootab Rajaleidja kõiki noori maakondlikesse keskustesse karjääriinfot saama ja spetsialistidega nõu pidama. Nõustamisele saab registreeruda aadressil www.rajaleidja.ee.

Rajaleidja keskused asuvad igas Eesti maakonnas. Lisaks karjääriteenustele pakutakse Rajaleidja keskustes ka õppenõustamisteenuseid. Õppeaasta jooksul saab Rajaleidjast tuge ja nõu ligikaudu 50 000 klienti. Rajaleidja keskuste tööd koordineerib sihtasutus Innove.

01.03.2016 rajaleidja.ee