Neli Taani kõrgkooli ootavad 11 rahvusvahelisele erialale õppima 72 Eesti tudengit. Hariduse ja Arengu Keskus (HAKES) on nende koolidega sõlminud koostöökokkulepped ning samapalju eestlasi ollakse valmis vastu võtma ka järgmistel aastatel. Ka on HAKESi töötajad Taanis kohal käinud, tutvunud pakutavate erialadega ning intervjueerinud tudengeid, õppejõude ja kooli juhtkonda. Seda kõike selleks, et noortel oleks võimalik saada kvaliteetset teavet oma tuleviku planeerimiseks.


Märt Aro, Hariduse ja Arengu Keskus

Keskmisele keskkoolilõpetajale on adekvaatne info kättesaadav peamiselt Eesti kõrgkoolide kohta. Adekvaatseks võib pidada infot, mida oskab anda sõber, tuttav, lapsevanem ning mida saab koolist või nõustamiskeskusest. Noore jaoks on edasiõppimine senise elu tähtsaim otsus ja selle langetamisel ei ole mõistlik usaldada ainult internetis pakutavat infot. Ehk siis keskmise keskkoolilõpetaja seisukohast on tegemist valikuvõimaluste vähesusega, kuigi infot, mis teda ei aita, võib olla palju.

Samas toetab Eesti hariduse tase välismaale õppima asumist, sest see on maailma mõistes konkurentsivõimeline. Ka on Eestis keskhariduse omandanud noored väliskõrgkoolides teretulnud.

Hariduse ja Arengu Keskuse loomise eesmärgiks oligi õpinõustamise mudeli loomine neile keskkoolilõpetajaile, kes soovivad õppima asuda välismaale. Keskus alustas tegevust 2004. aasta lõpul.

Keskuse idee kasvas välja aruteludest välismaa õppimisvõimaluste kohta leitava info puudulikkusest. Seda kinnitab fakt, et BGC Grupi küsitluste põhjal on enam kui 80% edasiõppimisest huvitatud noortest kaalunud välismaale õppima asumist. Tänasel päeval jõuab välismaale õppima aga vaid umbes 1% edasiõppijaist.

Tulevikus soovib HAKES areneda infokeskuseks, kust saab õppima asumiseks vajaliku teabe kõigi nende riikide kohta, mis on eestlasele valmis haridust pakkuma. Selle eesmärgi täitmiseni on küll veel pikk tee käia, kuid eesmärgid peavadki olema kõrged. HAKES loodab Eesti noorte nõustamisega tegelevatele asutustele heaks partneriks kujuneda.

Täpsemalt saab Taani õppimaminemise võimalustest lugeda keskuse kodulehelt aadressil www.hakes.ee.